NHL Stenden: Forse besparing op energieverbruik

NHL Stenden

In 2020 is NHL Stenden gestart met de pilot van Energiemonitoring via Smart O&M Buildings. Equans monitort het energieverbruik, het opgenomen vermogen en de power factor en draait kwartaal rapportages uit over:

  • Het elektriciteitsverbruik met een onderverdeling in categorieën
  • Een verdieping in de data van gebouwgebonden installaties
  • De resultaten van gedane aanpassingen inclusief logboek
  • Een data gedreven actielijst aan de hand van afwijkende data uit SOMB
Ontdek meer over de dienstverlening van Equans
  • Stenden
  • 2014
  • NHL Stenden

Inzichten en resultaten

Op basis van de rapportages en inzichten (zoals een onnodige hoge basislast buiten gebruikstijden) uit Smart O&M zijn diverse aanpassingen in het GBS gedaan. Dit heeft geresulteerd in:

  • Besparing elektriciteit: 14,5 MWh/ jaar = € 1.450/ jaar = 8 ton CO2

Soortgelijke constateringen hebben tot meer gerichte acties geleid om het energieverbruik te verlagen.

Uitbreiding energiemonitoring

In 2022 wordt de energiemonitoring uitgebreid naar meerdere locaties van NHL en wordt buitentemperatuur data toegevoegd om te voldoen aan de jaarlijks verplichte EBS rapportage volgens gestelde wetgeving.