AnQore

Faciliteren van de flexibele toevoer van niet-fossiele propeen door de aanleg van een compleet nieuwe aanvoerroute

Equans Bullet Anqore

Voor het chemisch bedrijf AnQore dat is gevestigd op het Chemelot-complex in Zuid-Limburg is (bio)propeen een essentiële grondstof. Toen de aanvoer van de grondstof vanuit een bedrijf op Chemelot onverwacht stopte, moest AnQore met spoed op zoek naar een andere oplossing. Een bijzonder project was geboren. Een project waaraan Equans binnen een alliantie van zes bedrijven een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het project omvat onder meer een compleet nieuwe aanlegsteiger in de haven van Stein en een 4,5 kilometer lange pijpleiding van die haven naar de site van AnQore. Dit voor de aanvoer van vloeibare propeen van niet-fossiele oorsprong.

 

  • Zuid-Limburg
  • 2023
  • AnQore

De uitdaging

Toen de aanvoer van de grondstof vanuit een bedrijf op Chemelot onverwacht stopte, moest AnQore onverwacht op zoek naar een andere oplossing. Een oplossing die het industriële bedrijf helpt in de duurzame ambitie om vóór 2050 CO2-neutraal te zijn.

AnQore had te maken met een enorme tijdsdruk. Het complexe project moest binnen twee jaar gerealiseerd zijn. Zonder aanvoer van propeen ligt de productie van AnQore immers stil. Het project op de traditionele manier, opdrachtgever-opdrachtnemer, uitvoeren was gezien de harde deadline geen optie.

AnQore ligt niet direct aan een haven. De uitdaging was dus hoe de vloeibare propeen bij het bedrijf te krijgen.

Equans Bullit Transport Chemelot Anqore

De oplossing

Verdere verduurzaming

Gebruik van niet-fossiele propeen levert een belangrijke bijdrage aan ambitie van AnQore om vóór 2050 CO2-neutraal te zijn. Dankzij de volledig nieuwe infrastructuur kan propeen nu en in de toekomst zijn weg vinden naar de site van het chemisch bedrijf. Omdat AnQore de nieuwe steiger in de haven van Stein niet continu gebruikt, kunnen ook andere industriële bedrijven die op Chemelot gevestigd zijn er gebruik van maken. Waardoor ook zij verder kunnen verduurzamen door wegtransport te verminderen.

Openboekprincipe

Gezien de tijdsdruk waaronder het project moest worden uitgevoerd, heeft AnQore gekozen voor een samenwerking van meerdere partijen binnen een alliantie. Dit op basis van het openboekprincipe. Volledig transparant dus. Een manier van werken waar Equans samen met andere grote industriële bedrijven al ruime ervaring mee heeft.

Technische kennis en kunde

Om de propeen op de site van AnQore te krijgen is gekozen voor de aanleg van een compleet nieuwe steiger in de haven van Stein, waar schepen geladen met vloeibare propeen kunnen aanleggen, een 4,5 kilometer lange ondergrondse pijpleiding van de haven naar de site van AnQore en tot slot twee grote stalen tanks op het terrein van het industriële bedrijf voor de opslag van propeen. Vanaf de tanks is ook de voeding naar de productieplant gerealiseerd, waarbij Equans alle bovengrondse elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden heeft verzorgd. Dit zowel in de haven van Stein als op het terrein van AnQore.

 

 

Equans Bullit Transport Maastricht Anqore

Het resultaat

Borging van continuïteit

De continue aanvoer van propeen is dankzij de aanleg van de compleet nieuwe infrastructuur nu en in de toekomst geborgd voor AnQore. Essentieel voor het productieproces van het chemisch bedrijf.

Vliegwiel voor verduurzaming

Met de komst van de nieuwe aanvoerroute is een vliegwiel gerealiseerd voor verdere verduurzaming. Niet alleen voor AnQore, maar voor het industriële complex Chemelot als geheel. Ook andere bedrijven kunnen immers gebruikmaken van de nieuwe aanlegsteiger in de haven van Stein. Waardoor minder vervoer van grond- en afvalstoffen over de weg nodig zal zijn. Zo vormt de nieuwe infrastructuur een vliegwiel voor de verduurzaming van het totale industriële Chemelot-complex.

Leveranciersonafhankelijkheid

De nieuwe infrastructuur maakt de flexibele aanvoer van niet-fossiele propeen naar de site van AnQore mogelijk. Het chemiebedrijf is hierdoor niet meer, zoals voorheen, afhankelijk van één leverancier.

 

Binnen het project heeft Equans samengewerkt met vijf alliantiepartners: Van den Biggelaar Grond- en waterbouw, Stevacon Bouw, BLM Wegenbouw, Fluor Corporation en MVOI B.V. Terwijl Sitech door AnQore was ingehuurd om het projectmanagement op zich te nemen.

“Een bijzondere samenwerking volgens het openboekprincipe die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat de strakke deadline is gehaald”, benadrukt Richard Vliegen, projectmanager namens Equans. “Had je dit project op een traditionele manier aangevlogen dan was dat zeker niet gelukt. Er lag namelijk een planning waarin het project in juni 2024 zou worden opgeleverd, een halfjaar te laat dus.”

Samen zijn de verschillende alliantiepartijen daarom gaan kijken hoe ze de planning met zes maanden konden inkorten. Een uitdaging, want ze kregen hierdoor bijvoorbeeld te maken met een korte doorlooptijd qua installatie. Dat betekende onder meer dat ze terwijl de engineering nog liep al spullen zijn gaan inkopen. “Anders zouden we het sowieso niet hebben gered gezien de levertijden waarmee we ook rekening moesten houden”, legt Vliegen uit.

Uitdagingen die de partijen uiteindelijk sámen hebben weten te tackelen omdat ze sámen het kritische tijdpad hebben vastgesteld waarbinnen de klus moest worden geklaard. Helderheid en transparantie waardoor de gezamenlijke focus volledig naar de kwaliteit en planning van het project kon gaan en niet naar randzaken die alleen maar afleiden van het hoofddoel.

Een manier van werken waar Equans met andere grote industriële bedrijven al ruime ervaring mee heeft. Je kunt op deze manier simpelweg veel sneller beslissingen nemen die de realisatie van een project ten goede komen”, concludeert Vliegen. “Dat geeft zo’n boost aan een project. Iets dat alle partijen nu ook binnen de project-alliantie hebben mogen ervaren.”

 

Neem contact op

Neem nu contact op en ontdek hoe we je duurzame industriële transitie kunnen versnellen.

 

Marcel Mommers

Commercieel Directeur Zuidoost Nederland

Neem contact op:

Marcel Mommers

Commercieel Directeur Zuidoost Nederland