Rijksuniversiteit Groningen: Flinke upgrade van de technische installaties en realisatie extra chemische labfaciliteiten

  • Complex schuifplan, zodat de dagelijks gang van zaken door kon gaan
  • In bouwteam gerealiseerd met Van Wijnen en Wesemann
Linnaeusborg vooraanzicht

Upgraden en uitbreiden

In 2012 bouwden we dit iconisch gebouw van de Rijksuniversiteit. 10 jaren later renoveren we twee verdiepingen en geven het gebouw een upgrade, waardoor de luchtverversingscapaciteit uiteindelijk met zo’n 40% kan toenemen. Daarnaast zijn er extra chemische labfaciliteiten gerealiseerd voor het ARC Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) en het Stratingh Instituut voor Chemie.

  • Groningen
  • 2020 - 2021
  • Rijksuniversiteit Groningen
Linnaeusborg 210323 16 1500X1500

De klantvraag

Binnen het universiteitsgebouw Linnaeusborg van de RUG op de Zernike Campus in Groningen waren meer laboratoria nodig. Door dit project is er ruimte beschikbaar gekomen voor het groeiende prestigieuze Chemical Building Blocks Research Center, een onderzoeksfaciliteit voor duurzame toepassingen van AkzoNobel, BASF, Nouryon en Shell.

Hierdoor was er ook een uitbreiding van de bijbehorende voorzieningen (zoals gassen, gedemineraliseerd water, verlichting, luchtbehandeling) nodig. Equans heeft hiervoor, in bouwteam, een deel van de 8e en de gehele 9e verdieping verbouwd. In de Linnaeusborg werken zo’n 600 mensen. Een uitdagende klus waarbij het gebouw in bedrijf moest blijven voor kritische onderzoeksprocessen.

Oplossing

Met name het verhogen van de luchtcapaciteit met 100.000 m3/h was een finke uitdaging. Hiervoor zijn  vier nieuwe luchtbehandelingskasten geplaatst en is het hoofdkanalenstelsel aangepast. Ook de technische ruimte is opnieuw opgericht wegens een gebrek aan ruimte. Door het verplaatsen van onder andere de bestaande kanalen en het herinrichten van de ruimte is het passend gemaakt.

Omdat nieuwe luchtkanalen op grote hoogte (ter hoogte van de 9e verdieping) naast een vide moesten worden geplaatst, is er binnen het bouwteam gezocht naar een veilige tijdelijke oplossing. In samenwerking met bouwbedrijf Van Wijnen is hiervoor een tijdelijke vloer gemonteerd. Hierdoor kon vanaf de tijdelijke vloer veilig gewerkt worden in plaats van op grote hoogte.

 

omschrijving van de header afbeelding

Gefaseerd te werk gegaan

Omdat de werkzaamheden plaatsvonden in een ingebruikzijnde omgeving van hoofdzakelijk laboratoria is dit project is in twee fases uitgevoerd zodat de voorzieningen bruikbaar bleven:

  • Fase 1: technische ruimte + 2 laboratoria
  • Fase 2: technische ruimte + 5 laboratoria

De tweede fase was opgedeeld in drie deelprojecten. De reden hiervoor waren de lopende onderzoeken. De uitdaging lag vooral in het in bedrijf houden van de bestaande luchtbehandeling waarbij veelvuldig tijdelijke voorzieningen zijn getroffen, zodat de onderzoeken en practica door konden gaan.

De afstemming over onze werkzaamheden is via de communicatiemedewerker en gebouwbeheerder van de RUG (deze personen waren aanwezig bij de bouwteam overleggen) naar de gebruikers gecommuniceerd. Hierdoor hebben we overlast zoveel mogelijk weten te beperken. 

De nieuwe installaties zijn toegevoegd aan het strategische onderhoudscontract dat Equans voor de Zernike Campus heeft.

  • Luchtkwaliteit naar 100.000 m3/h
  • Practica en lopende onderzoeken zijn tijdens de renovatie doorgegaan
  • Communicatie met de gebruikers van het gebouw verliep voorspoedig
Linnaeusborg - lab faciliteit

Benieuwd?

Meer weten over de mogelijkheden van Equans? Neem gerust contact op met Peter voor meer informatie.

Peter Pot

Marktsegmentmanager

Neem contact op:

Peter Pot

Marktsegmentmanager