WTC Schiphol: Comfortabel, gezond én energiezuinig dankzij duurzaam beheer en onderhoud

Vastgoed Header 1440X680

“Energie besparen is natuurlijk mooi, heel mooi zelfs. Maar het belangrijkste is dat onze meer dan honderd huurders kunnen werken in een gezonde en comfortabele omgeving. Om dit te kunnen blijven faciliteren is Schiphol Real Estate in 2014 op zoek gegaan naar een duurzame onderhoudspartner voor de technische installaties in WTC Schiphol Airport. De keuze viel uiteindelijk op Equans.”

Aan het woord is Arie Kraaijenoord, technisch manager WTC Schiphol Airport, én, zoals hij zelf zegt, ‘promotor’ van het Duurzaam Beheer & Onderhoudscontract (DB&O). Het DB&O-contract is volgens hem namelijk dé manier om de belangrijkste wensen van een gebouweigenaar en -beheerder voor de langere termijn te realiseren: energie besparen mét behoud van tevreden huurders en gebruikers.

Ontdek meer over de dienstverlening van Equans
  • Amsterdam
  • 2018
  • WTC Schiphol Airport

Equans was als enige bereid om op basis van duurzaam beheer & onderhoud een risicodragend contract aan te gaan.

Arie Kraaijenoord
Technisch Manager bij WTC Schiphol Airport
WTC Schiphol 540X650

Gouden bergen

In 2014 koos Schiphol Real Estate voor het duurzaam onderhoud en beheer van de technische installaties in WTC Schiphol Airport, met behulp van een tender, voor een samenwerking met Equans. Equans was op dat moment al sinds 2011 verantwoordelijk voor het onderhoud van de installaties in het WTC. Maar ondanks die lopende samenwerking was het volgens Kraaijenoord nog geen uitgemaakte zaak.

“De tender is, zoals voorgeschreven doorlopen, en de keuze is opnieuw op Equans gevallen.” “Equans was als enige bereid om op basis van duurzaam beheer & onderhoud een risicodragend contract aan te gaan”, onderbouwt de technisch manager van het WTC de uiteindelijke keuze. “Iedereen belooft gouden bergen als het gaat om energiebesparing en de kosten die daarmee bespaard kunnen worden. Maar Equans was de enige die we hierop ook daadwerkelijk mochten afrekenen. Dat sprak ons aan in het prestatiecontract dat Equans voorstelde.”

Doelen bereikt?

“Een DB&O contract is initieel duurder dan een standaard onderhoudscontract”, gaat Kraaijenoord verder. “Omdat er zeker in de beginperiode meer tijd en dus geld gaat zitten in het optimaal laten functioneren van technische installaties. Later speelt continue monitoring een belangrijke rol. Omdat je wilt dat de installaties optimaal blíjven functioneren. Ook dit brengt extra kosten met zich mee.” De extra kosten die gemaakt zijn voor het inregelen en monitoren van de technische installaties zijn volgens Kraaijenoord meer dan terugverdiend met de besparingen die zijn gerealiseerd. De reductie van 43 procent op het gasgebruik en 16 procent op het elektragebruik in de afgelopen jaren is volgens hem zelfs nog hoger uitgevallen dan vooraf was afgesproken in het prestatiecontract met Equans. Daarnaast laat het aantal klimaatklachten een dalende trend zien. “In het begin hebben we grote stappen gezet op het gebied van energiebesparing. Maar ook nu slagen we er nog steeds in ons energiegebruik verder terug te dringen en de installaties beter te laten presteren. Continu monitoren van de installaties vormt hiervoor de basis. Het biedt ons de kans op tijd bij te sturen als dat nodig is.”

Succesvol partnership

Het contract met Equans voor WTC Schiphol Airport loopt nu vijf jaar en is inmiddels met een jaar verlengd. Sinds januari 2018 verzorgt Equans op basis van eenzelfde DB&O-contract mét gegarandeerde energiebesparing, het duurzaam beheer en onderhoud van nog eens vier gebouwen van Schiphol Real Estate. Een teken dat het met het vertrouwen tussen beide partijen wel goed zit. Een succesvol partnership, beaamt Kraaijenoord. Waarbij hij zeker de toewijding van de Equans-ploeg, waarmee hij als technisch manager te maken heeft, wil noemen. “Ze zien het als een sport om de technische installaties in eerste instantie op orde te brengen, maar deze vervolgens ook duurzaam op orde te houden. Allemaal in het belang van onze huurders, het gaat immers om hun comfort”, benadrukt hij. “Met als bonus dus energiebesparing.”