Voormalige stortplaats is getransformeerd in duurzame energievoorziening

  • 28.500 zonnepanelen
  • groene energie voor 4.350 huishoudens
  • opdrachtgever die 100% tevreden is
210512DJI 0024

Duurzame energie voor afvalverwerker Twence

32 voetbalvelden, 28.500 zonnepanelen, groene energie voor 4.350 huishoudens, 2 lokale energie-coöperaties én 1 opdrachtgever die 100% tevreden is. Wethouder Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente sloot in september 2021 het zonnepark ’t Rikkerink van Twence symbolisch aan op het elektriciteitsnet. De voormalige stortplaats in Ambt Delden is hierdoor getransformeerd in een duurzame energievoorziening.

  • Delden
  • 2021
  • Twence

We zijn blij met de ervaring die Equans meebrengt in het bouwen van zonneparken.

Marc Kapteijn
Directeur Twence
210512DJI 0024

Bijdragen aan regionale duurzaamheid

Twence kijkt voortdurend hoe ze haar locaties zo optimaal mogelijk kunnen inzetten voor energieopwekking. De locatie ’t Rikkerink wordt al jaren niet meer gebruikt voor het storten van afval. Wel is er op dit terrein in Ambt Delden voldoende ruimte voor een zonnepark. Vandaar dat Twence op zoek was naar een partner die de realisatie en beheer & onderhoud voor dit zonnepark kan realiseren.

Met zonnepark ‘t Rikkerink levert Twence een belangrijke bijdrage aan de regionale ambitie om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Het zonnepark past in de ambitie van Twence om een regionaal duurzaamheidsbedrijf te zijn.

Oplossing

De voormalige stortplaats ’t Rikkerink is voorzien van vier afdichtingslagen. Deze afdichtingslagen zorgen ervoor dat er geen hemelwater door de afvalberg kan sijpelen en is tegelijk de basis voor het te bouwen zonnepark. De beboste taluds van de stortplaats zorgen ervoor dat het zonnepark mooi in het landschap past. Net als bij de werkzaamheden tijdens de afdichting, worden omwonenden nauw betrokken bij de aanleg van het zonnepark. In de zomer van 2021 neemt Twence het zonnepark in gebruik genomen.

omschrijving van de header afbeelding

Resultaat

Equans heeft het zonnepark gebouwd en is de komende vijftien jaar ook verantwoordelijk voor onderhoud en monitoring. Het is inmiddels in gebruik en wekt energie op.

  • 28.500 zonnepanelen
  • Groene energie voor 4.350 huishoudens
  • Opdrachtgever die 100% tevreden is

Benieuwd?

Meer weten over dit zonnepark of de mogelijkheden van Equans rondom zonne-energie? Neem gerust vrijblijvend contact op met Kristiaan.

Neem contact op: