E-grid solutions

Marco Peters Equans Smartgrid Flevoland 32 (1)

Energiemarkt volop in ontwikkeling

Het Nederlandse elektriciteitsnet komt steeds meer onder druk te staan. Problemen op het net ontstaan door enerzijds de toename van duurzame energiebronnen en anderzijds vanwege verduurzaming van warmtevoorzieningen, mobiliteit en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. Netcongestie is voor veel partijen een actueel en urgent probleem. Verduurzamingsinitiatieven lopen vertraging op of komen zelfs abrupt ‘on hold’ te staan.

Hoog tijd om de handen ineen te slaan en tot slimme oplossingen te komen. Ben je op zoek naar een partij die jou begeleid in het vinden en uitvoeren van deze oplossing? Dan is Equans de aangewezen partij.

Equans Drone SGF

Samen werken aan de energietransitie

Of je nu projectontwikkelaar bent, industrieel grootverbruiker, netbeheerder of (lokale) overheidsinstantie, Equans werkt samen met alle betrokken partijen om tot een passende oplossing te komen. Zodra opwekking, opslag en afname samenkomen, bieden we een concept dat al deze elementen slim met elkaar verbindt: e-grid solutions.

E-grid solutions biedt een integrale oplossing waarbij we kijken naar de hele processtroom rondom duurzame energie en gaat verder dan alleen de aansluiting van een zonnepark of batterij of afnemer. We doen technisch en commercieel vooronderzoek en kunnen de nodige juridische en contractueel zaken in kaart brengen. Met Equans als integrator kom je tot de beste oplossing waarin verschillende partijen en systemen samen gaan werken. Daarnaast verzorgen we ook de realisatie, de integratie en aanleg van de verschillende en systemen middels slimme software!

Toekomstbestendige oplossingen

E-grid solutions houdt op een slimme manier de energietransitie op gang en voorkomt vertraging. Daarom geeft Equans focus aan het integreren van energiesystemen. Hiervoor bieden we drie concrete oplossingen:

Slimme netten voor de opwekking van duurzame energie. Het gaat om oplossingen waarin de opwekking wordt geclusterd achter één aansluiting van de netbeheerder. Het doel daarbij is om de opgewekte energie in balans terug te leveren naar het net zodat het lokale net minder of niet wordt belast. Dat kan in de vorm van een gesloten distributiesysteem of via cable pooling. Via een directe lijn is ook aansluiting mogelijk achter de meter van een grootverbruiker.

 

Lees meer over Smart Grid Flevoland, het private net van Equans.

Slimme decentrale energiesystemen waar lokaal duurzame energie wordt geproduceerd, opgeslagen en toegepast. Deze systemen kunnen toepassingen vinden op bedrijfsterreinen, in mobiliteit en transport, in gebouwen en voor de industrie. Het doel is om lokale opwek, opslag en het gebruik van energie lokaal in evenwicht te brengen om zo de power te boosten door extra capaciteit te creëren en de afhankelijkheid van het lokale net te verminderen.

 

Lees meer over onze rol binnen Renewable Energy Hub Flevoland.

Smart Grid Flevoland

Opslag

Een oplossing die opwek en afname zo veel mogelijk in balans kan brengen en daarmee pieken en dalen in vraag en aanbod voorkomt. Perfect toepasbaar om extra capaciteit te ontsluiten en kan ook een bijdrage leveren aan de energie-onbalansmarkt.

 

 

 

 

 

Lees meer over onze oplossingen op het gebied van energieopslag.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je de mogelijkheden verkennen die e-grid solutions je kan bieden? Neem dan contact op met onze expert Lisa.

Neem contact op: