Nieuw GebouwBeheerSysteem voor OLVG: stapsgewijs met focus op continuïteit

14 april 2023

Voor het OLVG in Amsterdam is Equans momenteel bezig met het opzetten van een compleet nieuw GebouwBeheerSysteem (GBS) op de locatie oost. Een systeem waarop, in fases, alle technische installaties van het ziekenhuis worden aangesloten. Stapsgewijs, want de overgang naar het nieuwe GBS volgt de fysieke verbouwing van een belangrijk deel van het ziekenhuis die gaande is. Dit alles terwijl het ziekenhuis in bedrijf blijft.

“Het oude en nieuwe GBS werken in de overgangs- en verbouwingsfase naast elkaar”, legt Jan van Eijk, contractmanager Building Automation bij Equans uit. “Aan het nieuwe systeem, het Schneider EcoStruxure Building Operations platform, worden steeds meer installaties gekoppeld, terwijl het belang van het verouderde systeem juist afneemt. Een transitie waarbij de continuïteit van alle essentiële processen binnen het OLVG steeds geborgd wordt. Een traject waarin Equans het OLVG ook in de aanloop naar de werkzaamheden al uitgebreid heeft geadviseerd.”

Up-to-date en veilig

Startpunt van dit uitdagende project was de wens van het ziekenhuis om het OK-complex op deze locatie te verbouwen en vernieuwen. Daar is het echter niet bij gebleven. Samen met de OK-afdeling worden namelijk in de komende tijd meerdere afdelingen van het ziekenhuis verbouwd en uitgebreid. Dit allemaal om het OLVG klaar te maken voor de toekomst. “Up-to-date en veilig”, benadrukt Van Eijk. Bij zo’n toekomstbestendig ziekenhuis horen een modern GBS en dito regelkasten die de verschillende essentiële processen aansturen. De delen van het verbouwingstraject waarvoor Equans verantwoordelijk is. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Voor het beheer van het GBS hebben OLVG en Equans namelijk een nieuw onderhoudscontract gesloten.

Uitdaging: de complexiteit

Omdat parallel aan de vernieuwing van het GBS ook de fysieke verbouwing van het ziekenhuis plaatsvindt, vergt dit volgens Van Eijk de nodige afstemming en coördinatie. Met het OLVG, maar ook met derde partijen. Iets waarin Equans op basis van ruime ervaring met projecten in complexe organisaties, graag het voortouw neemt. “Toen Equans de opdracht kreeg, is dan ook meteen een nauwgezet plan van aanpak opgesteld. Allemaal om de voor het ziekenhuis zo belangrijke bedrijfszekerheid te kunnen borgen”, legt Van Eijk uit. “Zo zijn bijvoorbeeld nog voor de start van de daadwerkelijke verbouwing van de OK-afdeling, binnen tien dagen, twee regelkasten vervangen. Zodat acht OK’s en aanverwante ruimtes, waarvoor deze kasten essentieel zijn, zonder problemen konden doordraaien terwijl een ander deel van de afdeling werd verbouwd.”

Nieuw hoofdstuk

Op deze manier wordt de complete verbouwing, inclusief de overgang naar het nieuwe GBS, stapsgewijs aangepakt. Momenteel vervangt Equans bijvoorbeeld nog eens tien regelkasten die zes OK’s, twee primaire luchtbehandelingssystemen en de poli aansturen. Waarbij een regelkast wanneer deze is vervangen, wordt aangesloten op het nieuwe GBS. De komende jaren worden zo, wanneer de verschillende afdelingen van het ziekenhuis een upgrade krijgen, alle regelkasten vervangen en overgezet. Een samenwerking van ruim dertig jaar tussen het OLVG en Equans krijgt hiermee een mooi nieuw hoofdstuk. Met als resultaat een modern en toekomstbestendig stadsziekenhuis voor Groot-Amsterdam.