Nils En Simon, Trainees (2)

Nieuwe samenwerkingsvorm met Rabobank voor gasbesparing en CO2 reductie

04 oktober 2022

Equans staat Rabobank bij in haar strategische duurzame doelstellingen. Een nieuwe intentieovereenkomst heeft als doel om het datacenter in Best te verduurzamen door reductie van gasverbruik en CO2. De onderzoeksfase is inmiddels van start gegaan.

Beoogd resultaat

  • Verwachte reductie van 95% van aardgas (+/- 200.000 Nm3/jaar)
  • Scenario dat aansluit op wensen en doelen Rabobank

“Dat we deze intentie samen onderschrijven is een eerste stap naar een energiepartnership”, licht Joep Berghs van Equans toe. Onze gezamenlijke doelstelling is om energie te besparen en tegelijkertijd te verduurzamen. De Rabobank heeft ambitieuze doelstellingen als het gaat om duurzaamheid en energie-efficiëntie. Luc Jans, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud binnen Rabobank, licht toe: “De doelstelling verduurzaming is de drijfveer geweest voor dit project. We willen als bank koploper zijn in verduurzaming en voelen ook de noodzaak hiervoor. Dit vertaalt zich voor de locatie in Best naar verminderen van gasverbruik.”

Slimmer gebruik maken van restwarmte

Als onderdeel van deze samenwerking wordt met Rabobank een scenario uitgewerkt voor een hoge temperatuur warmtepomp die bijna 95% van het gasverbruik kan verminderen. Deze warmtepomp maakt gebruik van de restwarmte uit het datacenter. Bij het koelen van de data zalen voor een juiste klimaatregulatie komt namelijk veel warmte vrij. In combinatie met de bestaande gasketels kunnen piekmomenten worden opgevangen en is er altijd een back-up, waardoor voldoende leveringszekerheid is gegarandeerd. En dat laatste is cruciaal, want de continuïteit en beschikbaarheid van het datacenter staat voor Rabobank op 1. Die prestatie moet geborgd worden.

Van onderhoud naar energiepartner

Voor het datacenter van Rabobank in Best voert Equans al langere tijd het onderhoud aan de installaties uit en daarom kennen wij de assets goed. Ons onderhoudscontract omvat alle installaties, waardoor we kansen signaleren voor optimalisatie en energiebesparing.
Deze nieuwe samenwerking biedt de ruimte om een uitgebreidere contractvorm te onderzoeken, een zogenaamd energieprestatiecontract. Zo wordt de reductie van gas daadwerkelijk mogelijk en gewaarborgd. Hierbij ligt de focus voor de klant op besparingen op kosten en energie, waarbij Equans daarnaast een hoge beschikbaarheid garandeert. Jans voegt toe: “Dit is voor ons een nieuwe manier van samenwerken, waarbij we uitgaan van prestaties. Wij zoeken daarbij naar een partner die ons integraal kan ondersteunen.”

Verantwoordelijk voor management en monitoring installaties

Equans zal na de uitwerkingsfase ook de daadwerkelijke besparingen realiseren. Dit betekent dat wij de benodigde duurzame warmte gaan leveren door exploitatie van de warmtepompinstallatie. Hier komt ook monitoring, optimalisatie en onderhoud van de installaties bij kijken. Dit is volgens het Geregeld programma van Equans een mogelijkheid waarmee Rabobank volledig ontzorgd wordt. Het contract betekent namelijk niet alleen een garantie op de afgesproken levering, maar ook op de energieprestatie.

“Deze samenwerking is gebaseerd op de sterke kanten vanuit beide partijen. We zien Equans als specialist in de techniek, die ons kan helpen verduurzamen met de juiste technische aanpak. En dat leidt tot een nieuwe samenwerking, die ik tot nu toe als zeer positief ervaar”, volgens Jans.

Ook interessant

FourCare levert nieuw Radboudumc op

Equans maakt stappen in de digitalisering van maintenance samen met PlanRadar