Regionale Netbeheerders

  • Een toekomstbestendig elektriciteitsnet
  • Aanleg en renovatie van het elektriciteitsnet
  • Slimmer maken van de netinfrastructuur
Monteurs Middenspanning Liander (1)

Een toekomstbestendig elektriciteitsnet

Hoe zorgen netbeheerders ervoor dat gebruikers te allen tijde van energie worden voorzien? Hoe kunnen we het complexe vraagstuk over de groeiende behoefte naar transport van elektriciteit efficiënt oplossen? Netbeheerders staan voor een grote uitdaging: de vraag naar transport van elektriciteit zal de komende tien jaar naar schatting meer dan verdubbelen. Equans wil samen met netbeheerders de uitdaging aan gaan om ons elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken.

Hoe sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan?
Al jaren weten we dat zowel de opwekking als het gebruik van elektriciteit anders en complexer wordt. Aan de aanbodzijde krijgen netbeheerders te maken met meer lokaal opgewekte duurzame energie. Omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, zal het aanbod sterker variëren. Aan de vraagzijde zal het profiel van gebruikers aanzienlijk veranderen. Grootverbruikers in de industrie elektrificeren hun installaties, waardoor zij hogere vermogens zullen vragen, maar niet continu. Hun afnamepatroon wordt daardoor grilliger. Ook de opkomst van duurzame elektrische mobiliteit leidt tot meer pieken en dalen in de vraag. Hoe zorgen we ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten?

Onze oplossingen

We moeten zorgen voor voldoende capaciteit op het net én met slimme, innovatieve oplossingen komen om het elektriciteitsnet betrouwbaar te houden.

Aanleg en renovatie elektriciteitsnetten

Equans helpt netbeheerders met het ontwerp, de aanleg en de renovatie van hun infrastructuur, het liefst in nauwe samenwerking. Door te werken met langetermijncontracten, kan Equans meer investeren en daarmee netbeheerders beter ontzorgen.

Onderhoud Elektrotechniek Tunnels

Slimmer maken van de netinfrastructuur

Equans maakt de netten ook slimmer via automatisering. Zo kunnen netbeheerders – die traditioneel alleen meten en monitoren – flexibeler omgaan met vraag en aanbod. Met de slimme oplossingen die Equans levert, kunnen zij straks actief sturen om meer balans te creëren op het net, zodat de capaciteit steeds zo efficiënt mogelijk wordt benut.

Enexis en Equans werken aan uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst is Equans geselecteerd als één van de partners om voor Enexis de komende 8 jaren de primaire en secundaire montagewerkzaamheden te verrichten voor zogenaamde modulaire (sub)blokken. Dit zijn nieuw te realiseren modulaire en gestandaardiseerde hoogspanning verdeelstations. Deze nieuwe stations zijn voor Enexis noodzakelijk om aan de huidige en toekomstige vraag van duurzame initiatieven zoals wind en zonneparken te kunnen voldoen.

 

Lees hier meer over de samenwerking met Enexis
Liander Header

Meer weten?

Neem contact met ons op. Koen Duijnmayer is onze expert voor regionale netbeheerders.

Neem contact op: