Circulariteit en grondstoffengebruik

 • Reduceren van grondstoffengebruik met de 10R strategie
Hulshoff Ge Ntegreerd Energiesysteem

Om onze klantoplossingen mogelijk te maken hebben we veel verschillende producten nodig, die zijn opgebouwd uit diverse materialen. Naast de energietransitie, zet Equans in op het bewust omgaan met grondstoffen om op lange termijn onze diensten te kunnen leveren. Daarbij gebruiken we veel producten voor onze eigen bedrijfsvoering en ook daar willen we de mate van circulariteit verhogen.

Circulariteit bij onze klanten

De circulaire economie brengen wij in de praktijk. Onze ambitie is daarom dan ook 50% reductie van grondstoffengebruik in 2030. Voor ons betekent dit kansen benutten door partnerships in de keten en zelf te beginnen met het zo goed mogelijk scheiden van onze reststromen.

Het interne Circulaire Ambassadeurs netwerk ontwikkelt onze circulaire dienstverlening continu verder voor klanten. Tegelijkertijd richten we ons ook op onze eigen bedrijfsvoering. We zetten hierbij in op de volgende elementen:

 • Opbouwen en onderhouden van het ambassadeursnetwerk
 • Bewustwording en training van medewerkers
 • Prioriteren van onze materiaalstromen t.b.v. circulair materiaalgebruik

In 2020 zijn twee interne netwerkevenementen georganiseerd om kennis te delen en te laten zien waar we staan op het gebied van circulaire ontwikkelingen. Tevens zijn we een pilot gestart met een van onze ketenpartners, EMMA Safety Footwear. We onderzoeken gezamenlijk of Equans veiligheidsschoenen als een dienst af kan nemen. In het prioriteren van materiaalstromen is het gebruik van ‘milieugevaarlijke stoffen’ naar voren gekomen en zetten we in op de uitfasering hiervan.

Voor wat betreft vrijkomende materialen van onze eigen bedrijfsvoering, hebben we ons de afgelopen jaren vooral gericht op het monitoren van de stromen en het maximaliseren van scheiding. Door beter te scheiden aan de bron, verhogen we de kans dat er weer grondstoffen gemaakt kunnen worden via recycling.

Nu we steeds beter inzicht hebben in de vrijkomende materialen, zetten we in op het reduceren van afval. Dit doen we met drie strategieën:

 • Voorkomen van de afvalstroom
 • Het zoeken naar alternatieve herbruikbare materialen
 • Het optimaal verwerken van vrijgekomen materiaalstromen

Dubbele winst dankzij leverancier Smart2Led

Voor het kantoor van Achmea in Tilburg is circulaire ledverlichting toegepast van Smart2Led. Niet alleen zijn de onderdelen van de verlichting veelal gerecycled, ook zijn de verpakkingen in kratjes innovatief en duurzaam. Dit bespaart een enorme berg verpakkingsafval. Vanuit Equans hebben we het voortouw genomen om samen te werken met deze leverancier van ledverlichting. Zo bespaart Achmea niet alleen op energie, maar wordt circulair werken ook toegepast op het onderhoud. Een mooi voorbeeld van hoe de circulaire ambitie van de klant samenvalt met de ambitie van Equans.

Smart2led Montage

10R principe

We werken volgens het 10R-principe van de Circulaire Economie. Dit hebben wij vastgelegd in ons circulaire werkproces. Door dit werkproces gebruiken we minder nieuwe producten en gooien we minder materialen weg. 

Infographic Circulariteit
Infographic Circulariteit

Circulaire economie bij onszelf

Het interne Circulaire Ambassadeurs netwerk ontwikkelt onze circulaire dienstverlening continu verder voor klanten. Tegelijkertijd richten we ons ook op onze eigen bedrijfsvoering. We zetten hierbij in op de volgende elementen:

 • Opbouwen en onderhouden van het ambassadeursnetwerk
 • Bewustwording en training van medewerkers
 • Prioriteren van onze materiaalstromen t.b.v. circulair materiaalgebruik

In 2021 zijn twee interne netwerkevenementen georganiseerd om kennis te delen en te laten zien waar we staan op het gebied van circulaire ontwikkelingen. In het prioriteren van materiaalstromen is het gebruik van ‘milieugevaarlijke stoffen’ naar voren gekomen en zetten we in op de uitfasering hiervan.

Voor wat betreft vrijkomende materialen van onze eigen bedrijfsvoering, hebben we ons de afgelopen jaren vooral gericht op het monitoren van de stromen en het maximaliseren van scheiding. Door beter te scheiden aan de bron, verhogen we de kans dat er weer grondstoffen gemaakt kunnen worden via recycling. 

Momenteel wordt 44% van het afval gescheiden afgevoerd. Dat is eigenlijk te weinig. Maar nu we steeds beter inzicht hebben in de vrijkomende materialen, kunnen we ook effectiever werken aan het reduceren van afval. Dit doen we met drie strategieën:

 • Voorkomen van de (rest)afvalstromen door heldere communicatie
 • Het zoeken naar alternatieve herbruikbare materialen
 • Het optimaal verwerken van vrijgekomen materiaalstromen 
Whitepaper standaard

Whitepaper Circulaire economie

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager