CO2 prestatieladder

  • Al sinds 2016 trede 5
Circl ABN AMRO Amsterdam Siemen En Maurits 2

Wij hanteren sinds 2014 de CO2 -prestatieladder om de CO2 uitstoot van Equans Nederland te reduceren en daarmee bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Het doel van de ladder is: 

  1. Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen
  2. Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen
  3. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien
  4. De verworven kennis transparant te delen 
  5. Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen

Al sinds 2016 trede 5

Al sinds 2016 zijn wij CO2 Prestatieladder trede 5 gecertificeerd. Dit is de hoogste trede op de ladder. Hiermee tonen wij aan dat wij sinds 2016 de hoogste standaard hanteren voor CO2 management en reductie van uitstoot. Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op en wij werken er daarom hard aan om dit door te zetten!

Certificaat CO2 Prestatieladder 2023
Light Bulb 2631864

Downloads

Deelname Initiatieven

De CO2-Prestatieladder is een certificeringssysteem dat bedrijven stimuleert en beloont voor hun inzet op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheid. Het meet en beoordeelt de CO2-uitstoot van een organisatie en moedigt aan tot continue verbetering en innovatie op dit vlak.

 

Equans neemt deel aan het reductie initiatief Positieve Impact. Stichting Positieve Impact Stimuleert en ondersteunt ons om uit te groeien tot een klimaat neutrale onderneming: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu. Elk kwartaal wonen wij een event bij, waarbij wij actief aan de slag gaan om onze CO2-reductie en duurzaam ondernemen.

MVO Nederland is een Nederlandse organisatie die bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenbrengt om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Ze bieden ons ondersteuning, advies en training aan en organiseren evenementen om bewustwording te creëren en duurzaamheid te stimuleren.

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector. Ze ontwikkelen en beheren het BREEAM-NL keurmerk en bevorderen duurzaam bouwen door het faciliteren van kennisuitwisseling en het stimuleren van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden.

Samen voor Biodiversiteit zet zich in voor het behoud en herstel van biodiversiteit in Nederland. Ze brengen verschillende partijen samen, zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, om gezamenlijk actie te ondernemen en concrete maatregelen te nemen ter bescherming van de natuur en het bevorderen van biodiversiteit.

Green Business Club richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen en stedelijke gebieden. Ze brengen bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om gezamenlijk duurzame projecten en initiatieven te ontwikkelen en te implementeren, met als doel het realiseren van een groene en duurzame leef- en werkomgeving.

BespaarSamen is een initiatief van Techniek Nederland, ISSO, Dutch Green Building Council, TVVL en Platform Duurzame Huisvesting voor het verduurzamen van utiliteitsbouw. Het biedt een gestructureerde aanpak met monitoring, energiebesparing van minstens 15%, integraal verduurzamingsplan, financieringsmogelijkheden en prestatieafspraken. Onze rol omvat deelname aan vergaderingen, praktijkinput, pilotvoorstellen en kennisdeling.

Hydro-Boreas, een initiatief van het WCM Fieldlab, richt zich op het verbeteren van onderhouds- en inspectiestrategieën voor de groeiende waterstofinfrastructuur in Nederland. Equans neemt deel aan maandelijkse vergaderingen, organiseert bijeenkomsten en draagt bij aan onderzoek over design for maintenance van waterstof-installaties, met als doel een standaard werkwijze te ontwikkelen binnen de branche.

Carbon Shift, een initiatief van Equans, helpt bedrijven en lokale overheden bij de overstap naar een CO2-neutrale wereld. Het programma biedt diensten zoals energie- en CO2-analyses, hulp bij regelgeving en maatwerkplannen voor energievermindering en elektrificatie. Met expertise op gebieden zoals elektrotechniek, duurzame energie en IT, biedt Carbon Shift een end-to-end oplossing die klanten helpt hun CO2-uitstoot te minimaliseren. Met teams van experts wereldwijd biedt het programma ondersteuning gedurende het hele project, met als doel bij te dragen aan een Net Zero Carbon-toekomst.

Het Brancheplan Verpakkingen is begin 2022 opgesteld met en voor de installatiebranche en gericht op het verminderen en verduurzamen van de verpakkingen in de installatiebranche. De ambitie is om toe te werken naar een circulaire economie, waarbij wij het gebruik van primaire grondstoffen van verpakkingen en het verpakkingsafval (en inherent hieraan verbonden, CO2-uitstoot) minimaliseren. Hiermee dragen we bij aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030.

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Joris Schoenmakers

Corporate Sustainability Officer

Neem contact op:

Joris Schoenmakers

Corporate Sustainability Officer