Vergroot het elektrisch vermogen van je bedrijf door samenwerking

08 december 2023

Een slimme manier om meer uit het energienet te halen is door samen te werken. Dat kun je doen door met een aantal bedrijven een groepstransportovereenkomst te sluiten met de netbeheerder. Op die manier kun je samen gebruikmaken van de totale capaciteit. Zes stappen om hiermee aan de slag te gaan.

Niet elk bedrijf gebruikt op hetzelfde moment van de dag evenveel energie. Het ene bedrijf piekt in de ochtend, terwijl het andere juist in de middag of avond veel stroom nodig heeft. Maar je bedrijf heeft wél de mogelijkheid om de hele dag het gecontracteerde transportvermogen (GTV) aan te spreken. Als je de gecontracteerde transportvermogens bundelt met omliggende bedrijven, kun je slimmer gebruikmaken van de gezamenlijke capaciteit. Dit kun je doen door samen een groepstransportovereenkomst (groeps-TO) af te sluiten met de netbeheerder. Een stappenplan om met je buren de krachten te bundelen.

Allereerst wat is een groepstransportovereenkomst? Bij een groeps-TO kun je als bedrijventerrein of als groepje bedrijven als één entiteit opereren op het gebied van gereserveerde netcapaciteit. De verwachting is dat dergelijke transportovereenkomsten op korte termijn een vast product van de netbeheerders worden. Daarom is het goed hier nu al over na te denken. Bij zo’n groeps-TO gooi je als het ware alle GTV’s op één hoop. Door de GTV’s te bundelen kun je samen gebruikmaken van de totale capaciteit. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de capaciteit ligt nu bij de bedrijven binnen de groep. Bijkomend voordeel: met een groeps-TO geef je ook ruimte aan nieuwe bedrijven.

Ga in gesprek met bedrijven in de buurt

Een samenwerkingsverband kan je meer flexibiliteit opleveren als het gaat om je energieverbruik. Praat daarom met bedrijven in de buurt of op hetzelfde bedrijventerrein over deze optie. Onderzoek ook of er bedrijven zijn die geen nieuwe aansluiting of verzwaring kunnen krijgen door netcongestie. Zulke bedrijven zijn zeer gebaat bij een samenwerking. Het zijn bij uitstek ook de bedrijven die het initiatief willen nemen of de kar trekken, want zíj voelen de urgentie het meest.

Ga in gesprek met je gemeente

Als je als particulier een appartement koopt, moet je je aansluiten bij een VVE. Voor bedrijven geldt zoiets niet. Als je je vestigt op een bedrijventerrein, verplicht niemand je met andere bedrijven samen te werken. Terwijl dat op het gebied van energie juist heel nuttig is. De overheid wil graag dat bedrijven meer samenwerken. Daarom is het te verwachten dat er op dit vlak meer regulering komt. Op dit moment is die er nog niet, maar dat neemt niet weg dat gemeenten of provincies blij zij met samenwerkingsverbanden. Ga dus zeker met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden. Vaak kan die ook helpen met tips en je als groep verder op weg helpen.

Wie verbruikt wat en wanneer?

Voor een samenwerking is inzicht belangrijk. Allereerst moet je op een rijtje hebben wat het GTV is van de verschillende deelnemers. Ten tweede moet je per bedrijf weten wat de fysieke aansluitcapaciteit is. Dat is het vermogen dat de aansluiting technisch aankan, dus de fysieke grens van het verbruik. Ten derde moet je inzicht hebben in wie wat wanneer verbruikt; een zogeheten verbruiksprofiel. De praktijk leert dat veel bedrijven het moeilijk vinden om een gedetailleerd verbruiksprofiel op te stellen. Toch is dit essentieel in een goede samenwerking. Als je van alle partijen het verbruiksprofiel weet, maakt dat een aanvraag bij de netbeheerder concreter en eenvoudiger. Begin dus zo snel mogelijk met uitzoeken hoe jouw verbruiksprofiel eruitziet.

Richt een coöperatie op

Als groep richt je vervolgens een juridische entiteit op, bijvoorbeeld een stichting of coöperatie. Vanuit die entiteit kun je straks een groeps-TO aanvragen bij de netbeheerder. Let op: bij zo’n overeenkomst deel je capaciteit, geen energie. Binnen je groep maak je afspraken over wie wanneer gebruik mag maken van welke capaciteit.
Teruglevering gaat via de netbeheerder, die er altijd tussen zit. Je energie gaat dus niet per definitie direct naar de buurman. Er zijn overigens wel mogelijkheden om energie te verhandelen met elkaar, bijvoorbeeld via een onafhankelijk handelsplatform. Dit kan in combinatie met een groeps-TO.

Ga in gesprek met je netbeheerder

De groeps-TO is een product dat nog in ontwikkeling is, maar de verwachting is dat netbeheerders dit binnen afzienbare tijd gaan aanbieden als vast product. De ACM en het Ministerie van Economische Zaken (EZK) hebben netbeheerders gevraagd om aan een voorstel te werken. Ga dus nu al in gesprek met je netbeheerder. Zo kom je hoog op de wachtlijst. Bovendien bespaart het je tijd, want je hebt zeker wel een halfjaar nodig voor de inventarisatie en opstart. In die tijd kun je met de netbeheerder alvast overleggen wat straks de mogelijkheden zijn. Je bespreekt dan welke bedrijven meedoen, wat hun GTV’s zijn en welk transportvermogen jullie straks kunnen krijgen. Let op: soms moet je wat vermogen teruggeven om zo ruimte te maken voor bedrijven die op de wachtlijst staan. Dat hoeft niet erg te zijn, uiteindelijk geeft een samenwerking jouw groep ook meer ruimte. Een win-win dus.

Onderzoek of je assets kunt delen

Niet elk bedrijf kan of wil een batterij of zonnepanelen installeren. Maar je kunt ze wel delen. Binnen een groep kun je zonnepanelen inzetten die bij één bedrijf op het dak of los op het bedrijventerrein liggen. Door eigen opwek creëer je met je groep extra ruimte in je capaciteit. Ook een batterij kan ruimte toevoegen. En daarvoor hoeft niet elk bedrijf zijn eigen batterij aan te schaffen. Ook dit kun je gezamenlijk doen. Ten slotte kun je denken aan een gezamenlijk laadplein. Elk bedrijf kan voor zijn deur twee laadpalen neerzetten, maar je kunt ook samen één groot laadplein laten bouwen. Dat is waarschijnlijk voordeliger én je kunt zo’n laadplein slim inzetten door auto’s op te laden wanneer er netcapaciteit over is. Zo wordt de resterende capaciteit binnen de groep ook goed gebruikt.

Wees op tijd

Samenwerking heeft dus veel voordelen: voor je eigen bedrijf, voor je collega’s op het bedrijventerrein en mogelijk ook voor nieuwe bedrijven. Het geeft meer flexibiliteit en meer ruimte. En ook al is er nog geen regelgeving, zijn er geen verplichtingen voor bedrijven om samen te werken en zijn de groeps-TO’s nog in ontwikkeling, toch is het juist nu een goed moment om alvast naar samenwerkingsverbanden te zoeken. Zo ben je er vroeg bij en heeft jouw bedrijf straks een oplossing waar anderen tegen een probleem aanlopen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze experts. 

Team Energie & Netten

Neem contact op:

Team Energie & Netten