In de file op het elektriciteitsnet, hoe lossen we dat op?

08 april 2022

Wat doe je als bedrijf als je wilt verduurzamen maar je kan geen stroom terug leveren aan het net? Wat doe je als bedrijf als je van het gas af wilt maar je kan geen extra stroom van het net afhalen voor je nieuwe elektrische installaties? Netcongestie bezorgt menig ondernemer kopzorgen. Maar oplossingen zijn er gelukkig ook.

“Iedereen staat weleens in de file, ook op het net”, zegt Richard Beekhuis, Energy Flexibility Manager bij Equans. “Wij proberen dat met innovaties op te lossen.” Want bij files op de weg kun je kiezen om meer asfalt neer te leggen. Maar je kunt ook inzetten op carpoolen, of meer thuiswerken en spitsstroken aanleggen. Zo zou je ook het probleem van de overbelasting van het elektriciteitsnet kunnen aanpakken.

“Wij richten ons vooral op het oplossen van het vermogensprobleem”, zegt Richard Beekhuis. “Bedrijven, ziekenhuizen en kantoren hebben meer energie nodig en dat moeten we kunnen leveren. Ondernemers of instellingen willen uitbreiden of verduurzamen en hebben daardoor meer stroom nodig of een grotere vermogensvraag. Collega’s van ons werken nauw samen met netbeheerders aan de verzwaring van het elektriciteitsnet, maar dat vergt vaak ook nog een aantal jaren.”

Voor wie daar niet op kan wachten heeft Equans korte- en middellange termijn oplossingen die kunnen worden ingezet totdat de netverzwaringen zijn uitgevoerd.

Een voorbeeld van zo’n oplossing is de Powerbooster. Dit is een effectieve combinatie van een batterij, zonnepanelen en een slimme aansturing om extra vermogen te kunnen leveren. Als het nodig is kan deze aangevuld worden met een generator. Het systeem kan de energiehuishouding zodanig optimaliseren dat daarbij de duurzaamste energie tegen de laagste prijs voorrang krijgt”, zegt Beekhuis. Heeft een bedrijf dus plotseling meer vermogen nodig dan er aan netcapaciteit beschikbaar is, dan kan de Powerbooster dat oplossen. Door het optimaal gebruiken van zonnestroominstallaties en het gebruik van schone generatoren, lukt het om de congestieperiode te overbruggen.

Spitsstrook op de snelweg

Je zou de Powerbooster kunnen vergelijken met de spitsstrook op de snelweg. Hij kan alle fluctuaties opvangen als dat nodig is. Daarnaast kan slim energiemanagement ertoe leiden dat het energieverbruik afneemt en verschuift, net als thuiswerken en carpoolen de hoeveelheid auto’s op de weg vermindert. Ook de netbeheerders zoeken naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren. Bijvoorbeeld door meer afname in de daluren mogelijk te maken.

Een tijdelijke oplossing, zoals Powerbooster, is doorgaans duurder dan energie uit een grotere netaansluiting, maar de mogelijkheid om wél uit te kunnen breiden of een bedrijfsproces te verduurzamen is veel meer waard. “Voor een bedrijf is energie een voorwaarde om te kunnen functioneren en waarde te creëren door het maken van producten of het leveren van diensten”, vindt Beekhuis.

Netcongestie groot probleem voor ontwikkelaars zonne- en windmolenparken

Ook voor ontwikkelaars van zonne- en windmolenparken is de krapte op het net een groot probleem. In steeds meer gebieden staan projecten in de wacht omdat er geen netaansluiting is. Voor dit soort grootschalige projecten komen ook andere oplossingen om de hoek kijken. Ook in Flevoland is de nood hoog. Eind vorig jaar stonden daar volgens cijfers van Liander meer dan honderd bedrijven op de wachtlijst voor een aansluiting op het net.

Zo is in Flevoland een privaat stroomnet ontwikkeld, genaamd Smart Grid Flevoland, waar zonne- en windparken op aangesloten kunnen worden. Doordat die grootschalige projecten uit het lokale elektriciteitsnet gehaald worden, is er lokaal meer ruimte voor zon op dak, kleinschalige wind en andere lokale initiatieven. Andere oplossingen zijn gericht op duurzaam transport door te laden op zon, of vanuit een modulair energieconcept voor scheepvaart en e-trucks waarin ook waterstof onderdeel uitmaakt van een bredere energiehuishouding.

De netbeheerders werken hard aan het verzwaren van het elektriciteitsnet, want in 2030 moet het elektriciteitsnet in capaciteit verdubbeld zijn. Ondertussen gaan dit soort slimme innovaties ervoor zorgen ervoor dat de energietransitie volop door kan gaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze experts. 

Team Energie & Netten

Neem contact op:

Team Energie & Netten