Koninklijk bezoek bij Smart Grid Flevoland - Slimme energiemanagementsystemen oplossing voor netcongestie

05 juni 2024

Lelystad, 5 juni 2024 - Dat de energietransitie een belangrijke rol speelt in Nederland is vandaag nog eens bevestigd door het bezoek van Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander aan het Smart Grid Flevoland van Equans in Lelystad. Uit een recente energiestudie is gebleken dat dit slim en privaat elektriciteitsnetwerk een oplossing biedt voor bedrijven die capaciteitsproblemen hebben en niet meer uit kunnen breiden of aangesloten kunnen worden aan het regionale distributienet. "Strategische vraagstukken over energiebeheer zijn nu een prioriteit voor directies. Innovatie, inzet van impactvolle technologische oplossingen en aangepaste wetgeving zijn noodzakelijk om netcongestie, energietekorten en overschotten aan te pakken” vertelt Wieger Droogh, CEO van Equans Nederland.

Fotobijschrift: - Wieger Droogh (CEO Equans Nederland), Wouter Persoon (Equans Nederland), Walter van Genderen (McCain), Harold Oldenbeuving (Marfo), gedeputeerde Harold Hofstra, Koning Willem-Alexander en wethouder Sjaak Kruis (Lelystad).

V.l.n.r.: Wieger Droogh (CEO Equans Nederland), Wouter Persoon (Equans Nederland), Walter van Genderen (McCain), Harold Oldenbeuving (Marfo), gedeputeerde Harold Hofstra, Koning Willem-Alexander en wethouder Sjaak Kruis (Lelystad). © Jacques Tillmanns

Samenwerking en innovatie in Flevoland

Het Smart Grid Flevoland is een modern en slim privaat elektriciteitsnetwerk dat de vraag en aanbod van energie in Flevoland in evenwicht brengt en duurzame opwekinstallaties, energieopslag en energietoepassingen faciliteert. Een nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars, bedrijven en de provincie Flevoland. De Koning werd door Gedeputeerde Harold Hofstra welkom geheten en bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de energietransitie in Flevoland.

Als eerste werden de batterijen van GIGA Storage bezocht en daarna kreeg de Koning van Equans uitleg over de werking van het Smart Grid en de werking van de batterijen in het net. Circul8 gaf vervolgens aan hoe zij een waterstoffabriek ontwikkelen en aansluiten op het Smart Grid om te zorgen dat de zon -en windparken meer energie kunnen produceren. Grootverbruikers en toekomstige afnemers Marfo en McCain lichtten tenslotte aan de Koning toe hoe Smart Grid Flevoland een maatwerkoplossing wist te vinden voor hun uitbreidings- en duurzaamheidsdoelstellingen tot 2030.

Conclusies studie aansluiting grootverbruikers

“Uit de energiestudie van Equans is gebleken dat Smart Grid Flevoland kan voorzien in 90,8% van de totale vraag van de grootverbruikers McCain en Marfo tot 2025 en 89,5% tot 2030” concludeert Lisa de Lange, Sales Manager bij Equans. Voor de profielen van deze afnemers heeft Equans de huidige situatie genomen tot 2025 en de toekomstige ambities waar verder verduurzaming plaatsvindt tot 2030. Er zijn echter ook beperkingen door wet- en regelgeving. Equans is hiervoor in gesprek met de Autoriteit Consument & Markt om de huidige ontheffing te verruimen. Smart Grid Flevoland is nu een gesloten distributienet met alleen producenten en opslagcapaciteit. De vraag om onderdeel te worden van het private net geldt niet alleen voor de nieuwe afnemers maar ook voor de beoogde waterstoffabriek van Circul8.

Slimme energiemanagementsystemen zoals toegepast bij Smart Grid Flevoland helpen grootverbruikers te verduurzamen én bieden terzelfdertijd de mogelijkheid om meer energie te gebruiken. De publieke netbeheerder krijgen lokaal meer ruimte in het gebied omdat deze grootgebruikers van het net af zijn en in het slim netwerk komt er meer ruimte vrij om meer duurzame energie op te wekken. Hiermee wordt echt impact gemaakt op de energietransitie en is het project een voorbeeld voor andere regio’s in Nederland.

Een jaar groene stroom produceren voor 200.000 huishoudens

Op het Smart Grid Flevoland zijn momenteel 37 windmolens aangesloten met een totaal vermogen van 137MW, 6 Zonneparken met circa 500.000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 163MW. Dit betekent een gezamenlijk 300MW aan productie eenheden en 36MVA aan batterijopslag op een 150kV netaansluiting van TenneT 155MVA. Ondanks deze “beperkte” netaansluiting kan Smart Grid Flevoland door het slim energiemanagementsysteem 600GWh aan energie per jaar produceren: dit is ongeveer 0,6 % van de Nederlandse elektriciteitsproductie of een jaar groene stroom voor 200.000 huishoudens.

 

Neem contact op

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze experts.