CO2 prestatieladder

  • Al sinds 2016 trede 5
Circl ABN AMRO Amsterdam Siemen En Maurits 2

Wij hanteren sinds 2014 de CO2 -prestatieladder om de CO2 uitstoot van Equans Nederland te reduceren en daarmee bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Het doel van de ladder is: 

  1. Bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen
  2. Permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen
  3. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien
  4. De verworven kennis transparant te delen 
  5. Samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen

Al sinds 2016 trede 5

Al sinds 2016 zijn wij CO2 Prestatieladder trede 5 gecertificeerd. Dit is de hoogste trede op de ladder. Hiermee tonen wij aan dat wij sinds 2016 de hoogste standaard hanteren voor CO2 management en reductie van uitstoot. Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op en wij werken er daarom hard aan om dit door te zetten!

Certificaat CO2 Prestatieladder 2022
Light Bulb 2631864

Downloads

Deelname Initiatieven

De CO2-Prestatieladder is een certificeringssysteem dat bedrijven stimuleert en beloont voor hun inzet op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheid. Het meet en beoordeelt de CO2-uitstoot van een organisatie en moedigt aan tot continue verbetering en innovatie op dit vlak.

 

Equans neemt deel aan het reductie initiatief Nederland CO2 Neutraal. Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt ons om uit te groeien tot een klimaat neutrale onderneming: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu. Elk kwartaal wonen wij een event bij, waarbij wij actief aan de slag gaan met onze CO2-reductie en duurzaam ondernemen.

MVO Nederland is een Nederlandse organisatie die bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenbrengt om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Ze bieden ons ondersteuning, advies en training aan en organiseren evenementen om bewustwording te creëren en duurzaamheid te stimuleren.

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector. Ze ontwikkelen en beheren het BREEAM-NL keurmerk en bevorderen duurzaam bouwen door het faciliteren van kennisuitwisseling en het stimuleren van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden.

Samen voor Biodiversiteit zet zich in voor het behoud en herstel van biodiversiteit in Nederland. Ze brengen verschillende partijen samen, zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, om gezamenlijk actie te ondernemen en concrete maatregelen te nemen ter bescherming van de natuur en het bevorderen van biodiversiteit.

Green Business Club richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen en stedelijke gebieden. Ze brengen bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om gezamenlijk duurzame projecten en initiatieven te ontwikkelen en te implementeren, met als doel het realiseren van een groene en duurzame leef- en werkomgeving.

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Corporate Sustainability Officer

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Corporate Sustainability Officer