Netcongestie

In Nederland neemt de kloof tussen de groeiende vraag naar elektriciteit en de capaciteit van het stroomnetwerk toe. Netcongestie vormt een uitdaging voor iedereen, van bedrijven tot huishoudens en woningbouw, vooral als het gaat om duurzame energie en nieuwe aansluitingen. Het overbelaste net voelt de druk.

Onze aanpak van netcongestie
Windmolen (1)

Netcongestie: van knelpunten naar kansen

De groeiende behoefte aan stroom zet ons netwerk steeds vaker op code rood. Het tempo waarmee nu extra capaciteit wordt bijgebouwd kan de groeiende vraag niet bijbenen. Voorlopig zullen we dus nog niet van netcongestie af zijn. Daarom is het cruciaal om de oorzaken te begrijpen en de daaruit voortvloeiende uitdagingen. Zo kunnen we knelpunten in kansen omzetten. En aan de slag gaan met oplossingen die je vooruithelpen bij het realiseren van je ambities.

Oorzaken van netcongestie

Het elektriciteitsnet wordt overbelast door meerdere factoren zoals een verouderde infrastructuur, snelle groei van zonne- en windenergie en toename van het gebruik van elektrische alternatieven. Inzicht krijgen in de oorzaken helpt om een effectieve aanpak toe te kunnen passen.

Lees meer over de oorzaken van netcongestie.

De uitdagingen van netcongestie

De toenemende netcongestie leidt tot grote uitdagingen zoals de noodzaak tot uitbreiding en modernisering van het stroomnet. Daarnaast is er behoefte aan meer flexibiliteit binnen het stroomnet en bij de gebruikers van het net. Ook de wet- en regelgeving vereist flexibiliteit om netcongestie tegen te gaan en ongebruikte capaciteit beter te benutten.

Lees meer over de uitdagingen van netcongestie.

Oplossingen voor netcongestie

Netcongestie vraagt om oplossingen die bijdragen aan leverzekerheid, evenwichtsbeheer en het verlagen van de afhankelijkheid van het stroomnet. Smart grids spelen een sleutelrol in het bestrijden van netcongestie door vraag en aanbod slim af te stemmen. Lokaal energiebeheer door bedrijven vermindert de afhankelijkheid van het net en mobiele energieoplossingen zijn inzetbaar op locaties zonder netverbinding. Ontdek de mogelijkheden om de verwachte groei van netcongestie effectief aan te pakken.

Lees meer over onze oplossingen om met netcongestie om te gaan.

De aanpak van netcongestie

De aanpak van netcongestie is een actueel en complex vraagstuk binnen de energiebranche. Er zijn efficiënte strategieën en innovaties nodig om netcongestie aan te pakken. We zien globaal vier stappen om netcongestie aan te pakken.

1. Breng je ambities in kaart

Start met het analyseren van je huidige en verwachte energieverbruik om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor optimalisatie en uitbreiding.

2. Verken mogelijkheden met je netbeheerder

Onderzoek samen met je netbeheerder de capaciteit van je huidige aansluiting en bespreek alternatieve contractvormen die flexibiliteit bieden.

3. Netcongestie onderzoek

Wij helpen bij het onderzoeken van knelpunten en het vinden van mogelijkheden, zoals slimmer gebruik van je eigen aansluiting of het delen contractvermogen tussen bedrijven.

4. Samen kiezen en realiseren

De beste oplossingen om netcongestie aan te pakken kiezen we samen. Deze kunnen contractueel of fysiek zijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over netcongestie? Of nieuwsgierig naar andere mogelijkheden en oplossingen? Neem contact op met onze experts.

 

Team Energie & Netten

Neem contact op:

Team Energie & Netten

Wat is netcongestie?

Netcongestie ontstaat wanneer de vraag naar elektriciteit en de invoeding van energie de transport- en distributiecapaciteit van het elektriciteitsnetwerk overschrijden.

 

Wat zijn de uitdagingen van netcongestie?

Het uitbreiden en moderniseren van het stroomnet is cruciaal. Wet- en regelgeving moet hiervoor worden aangepast. Het flexibiliseren van zowel het systeem als het verbruik zijn belangrijke uitdagingen. Hierdoor kan het stroomnet slimmer en beter benut worden.

 

Wat betekent netcongestie voor bedrijven?

Netcongestie kan zorgen voor moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde capaciteit voor nieuwe of uitgebreide aansluitingen. Verduurzamings-, elektrificatie-, nieuwbouw- of uitbreidingsplannen worden hierdoor beperkt of vertraagd.

 

Welke oplossingen zijn er voor netcongestie?

Netcongestiemanagement, zoals demand respons programma’s, flexibele tariefstructuren, lokaal energiebeheer en eigen energieproductie- en opslag zijn oplossingen. Maar ook smart grids en tal van mobiele energieconcepten kunnen netcongestie verminderen of verhelpen.

 

Ik kan door netcongestie niet uitbreiden. Hoe pak ik dat aan?

Breng aan de hand van je ambities je energiebehoefte in kaart. Laat je informeren over de mogelijkheden bij je netbeheerder. Bepaal aan de hand van een netcongestie onderzoek wat er mogelijk is gegeven jouw situatie. Equans kan dit van A tot Z voor jouw bedrijf uit handen nemen.