Netcongestie

In Nederland neemt de kloof tussen de groeiende vraag naar elektriciteit en de capaciteit van het stroomnetwerk toe. Netcongestie vormt een uitdaging voor iedereen, van bedrijven tot huishoudens en woningbouw, vooral als het gaat om duurzame energie en nieuwe aansluitingen. Het overbelaste net voelt de druk.

 

Windmolen (1)

Van code rood naar code groen?

De groeiende behoefte aan stroom zet ons netwerk steeds vaker op code rood. Het tempo waarmee nu extra capaciteit wordt bijgebouwd kan de groeiende vraag niet bijbenen. Voorlopig zullen we dus nog niet van netcongestie af zijn. Daarom is het cruciaal om de oorzaken te begrijpen en de daaruit voortvloeiende uitdagingen. Zo kunnen we knelpunten in kansen omzetten. En aan de slag gaan met oplossingen die je vooruithelpen bij het realiseren van je ambities. Zodat code rood weer code groen wordt.

 

 

Oorzaken van netcongestie

Het elektriciteitsnet wordt overbelast door meerdere factoren: infrastructuur die niet past bij de hedendaagse energiebehoeften, 'dom' gebruik van het net met hoge pieken en dalen, een lang en ingewikkeld proces van netuitbreiding, tekort aan technisch personeel en onvoldoende voorinvesteringen door netbeheerders, mede door strikte wet- en regelgeving.

Druk door hernieuwbare energie

De snelle groei van hernieuwbare energiebronnen, vooral zonne- en windenergie, heeft geleid tot een toename van lokaal opgewekte energie en veroorzaakt pieken in energieaanbod die het netwerk overbelasten. Nederland heeft nu een van de hoogste zonnestroomcapaciteiten per inwoner ter wereld. Alleen al aan zonnestroom is de piek groter dan de landelijke piekvraag naar elektriciteit. Dat betekent dat we op zonnige momenten een deel van deze energie moeten exporteren.

Meer vraag naar energie

Een significante toename in elektriciteitsvraag, door elektrificatie en de noodzaak voor zwaardere aansluitingen, legt extra druk op het net. Dit remt duurzaamheidsinitiatieven en belemmert economische groei, met impact op zowel huishoudens als bedrijven. Deze extra vraag kent vaak een hoge gelijktijdigheid, waardoor nog grotere pieken en dalen ontstaan in het net.

Verouderde infrastructuur

De infrastructuur is verouderd in Nederland. Het bestaande net is niet gebouwd voor de snel veranderende en toenemende energiebehoeften van vandaag, en al helemaal niet voor grootschalige decentrale opwek van elektriciteit zoals we dat nu zien op alle niveaus van het net. Met name door de verschuiving naar elektriciteit vanuit duurzame bronnen. Zonneparken en windmolens krijgen geen aansluiting meer op het net omdat de maximumcapaciteit is bereikt. Omgekeerd kunnen bedrijven en organisaties geen aansluiting meer krijgen.

Lees meer over de oorzaken van netcongestie.

 

 

De uitdagingen van netcongestie

De toenemende netcongestie leidt tot significante uitdagingen. De eerste grote uitdaging is de noodzaak tot uitbreiding en modernisering van het stroomnet, wat substantiële investeringen vereist. Daarbij is een efficiënter vergunningstraject nodig om de implementatie van nieuwe infrastructuur te versnellen. Een bijkomende uitdaging is het huidige tekort aan technisch personeel dat nodig is om deze netwerkverbeteringen uit te voeren en te onderhouden.

Naar flexibele energieconsumptie met slimme technologie

Een andere uitdaging is de behoefte aan een hogere flexibiliteit binnen het stroomnet en bij de gebruikers van het net. Dit is essentieel om de fluctuaties in hernieuwbare energieproductie te kunnen opvangen en om de stabiliteit van het net te garanderen.

Innovatie in wetgeving en congestiemanagement

Tevens vormt de wet- en regelgeving een uitdaging; de huidige kaders zijn mogelijk niet voldoende uitgerust om de groeiende complexiteit en dynamiek van het moderne energienet te accommoderen. Het is dus noodzakelijk dat deze aangepast worden om overdimensionering te voorkomen en de efficiëntie te vergroten.

Geïntegreerde aanpak voor toekomstbestendige energievoorziening

Tot slot vormt de noodzaak tot gecoördineerde inzet op meerdere fronten een uitdaging op zich. Het is cruciaal dat alle betrokken partijen samenwerken om het netwerk toekomstbestendig te maken en in staat te stellen om de toenemende vraag en het groeiende aanbod van hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.

Lees meer over de uitdagingen van netcongestie.

 

Oplossingen voor netcongestie

Netcongestie vraagt om oplossingen die bijdragen aan leverzekerheid, evenwichtsbeheer en het verlagen van de afhankelijkheid van het stroomnet. Smart grids spelen een sleutelrol in het bestrijden van netcongestie door vraag en aanbod slim af te stemmen. Ze voorkomen storingen en behouden het netevenwicht. Dit is essentieel bij de inzet van variabele hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Sensoren in smart grids detecteren veranderingen in energieproductie en -verbruik, waardoor het systeem direct reageert om de balans te herstellen.

Samen energie opwekken

Innovaties op bedrijventerreinen dragen ook bij aan een efficiëntere netbenutting. Steeds meer ondernemers werken samen om energie op te wekken, te gebruiken en op te slaan. Door lokale energiemarkten kunnen bedrijven overschotten aan duurzame energie met elkaar verhandelen, al loopt dit nog via het bestaande net.

Installeren van zonnepanelen en energieopslag

Maar er zijn nog veel meer wapens in de strijd tegen netcongestie. Lokaal energiebeheer door bedrijven, zoals het installeren van zonnepanelen en energieopslag, vermindert de afhankelijkheid van het net. Mobiele energieoplossingen, zoals batterij-units, zijn inzetbaar op locaties zonder netverbinding. Op die manier is er ook elektriciteit beschikbaar op off-grid locaties waar geen netstroom aanwezig is. Hiermee kunnen bedrijven hun energievoorziening flexibeler en efficiënter maken.

Netcongestiemanagement

Netcongestiemanagement is voor bedrijven een strategisch instrument om het net efficiënt te benutten en overbelasting te vermijden. Vroegtijdige integratie van dit management in bedrijfsprocessen verhoogt de bewustwording en leidt tot betere voorbereiding op toekomstige energiebehoeften. Het zou daarom bij ieder bedrijf ook in de boardroom op de agenda moeten staan. Demand response programma’s en flexibele tariefstructuren stimuleren bedrijven om hun energiegebruik aan te passen aan het netaanbod. Dit vermindert de piekbelasting en bespaart kosten.

Combinatie van oplossingen tegen netcongestie

De combinatie van technologische innovaties, slimme netoplossingen, en strategisch energiebeheer vormen een veelzijdig arsenaal in het bestrijden van netcongestie. Samen met noodzakelijke netuitbreidingen, aanpassingen in wet- en regelgeving, en internationale samenwerking, leggen deze maatregelen de basis voor een duurzaam, stabiel en efficiënt elektriciteitsnetwerk.

Lees meer over onze oplossingen om met netcongestie om te gaan

De aanpak van netcongestie

De aanpak van netcongestie is een actueel en complex vraagstuk binnen de energiebranche. Er zijn efficiënte strategieën en innovaties nodig om netcongestie aan te pakken. We zien globaal vier stappen om netcongestie aan te pakken.

1. Breng je ambities in kaart

Start met het analyseren van je huidige en verwachte energieverbruik om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor optimalisatie en uitbreiding.

 

2. Verken mogelijkheden met je netbeheerder

Onderzoek samen met je netbeheerder de capaciteit van je huidige aansluiting en bespreek alternatieve contractvormen die flexibiliteit bieden.

3. Netcongestie onderzoek

Wij helpen bij het onderzoeken van knelpunten en het vinden van mogelijkheden, zoals slimmer gebruik van je eigen aansluiting of het delen contractvermogen tussen bedrijven.

 

4. Samen kiezen en realiseren

De beste oplossingen om netcongestie aan te pakken kiezen we samen. Deze kunnen contractueel of fysiek zijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over netcongestie? Of nieuwsgierig naar andere mogelijkheden en oplossingen? Neem contact op met onze experts.

 

Team Energie & Netten

Neem contact op:

Team Energie & Netten

Wat is netcongestie?

Netcongestie ontstaat wanneer de vraag naar elektriciteit en de invoeding van energie de transport- en distributiecapaciteit van het elektriciteitsnetwerk overschrijden.

 

Wat zijn de uitdagingen van netcongestie?

Het uitbreiden en moderniseren van het stroomnet is cruciaal. Wet- en regelgeving moet hiervoor worden aangepast. Het flexibiliseren van zowel het systeem als het verbruik zijn belangrijke uitdagingen. Hierdoor kan het stroomnet slimmer en beter benut worden.

 

Wat betekent netcongestie voor bedrijven?

Netcongestie kan zorgen voor moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde capaciteit voor nieuwe of uitgebreide aansluitingen. Verduurzamings-, elektrificatie-, nieuwbouw- of uitbreidingsplannen worden hierdoor beperkt of vertraagd.

 

Welke oplossingen zijn er voor netcongestie?

Netcongestiemanagement, zoals demand respons programma’s, flexibele tariefstructuren, lokaal energiebeheer en eigen energieproductie- en opslag zijn oplossingen. Maar ook smart grids en tal van mobiele energieconcepten kunnen netcongestie verminderen of verhelpen.

 

Ik kan door netcongestie niet uitbreiden. Hoe pak ik dat aan?

Breng aan de hand van je ambities je energiebehoefte in kaart. Laat je informeren over de mogelijkheden bij je netbeheerder. Bepaal aan de hand van een netcongestie onderzoek wat er mogelijk is gegeven jouw situatie. Equans kan dit van A tot Z voor jouw bedrijf uit handen nemen.