48. WBD Nabezinktank

Equans aan de slag met nieuw groot project voor Waterschap Brabantse Delta

07 maart 2023

Voor waterschap Brabantse Delta gaat Equans binnen een bouwteam opnieuw aan de slag met een project bij rioolwaterzuivering (RWZI) Nieuwveer in Breda. Dit keer gaat het om de verbouwing van de zogenoemde ontvangstkelder. Een project met een totale waarde van zo’n twaalf miljoen euro. Een opdracht die in februari werd gegund aan het bouwteam waarbinnen Equans als hoofdaannemer fungeert.

De ontvangstkelder van de rioolwaterzuivering is een enorme ondergrondse betonnen bak waar het afvalwater van de stad Breda en enkele omliggende gemeenten binnenkomt om gezuiverd te worden. “Als het een beetje wil regenen zo’n 16.000 kuub water per uur”, rekent Coen Smits, tendermanager namens Equans, voor.

Vier enorme vijzels

In de kelder staan als belangrijkste installaties vier enorme vijzels. Deze zorgen ervoor dat het binnenkomende afvalwater enkele meters omhoog wordt gebracht om vervolgens, onder vrij verval, door het hele zuiveringsproces te gaan. De verwerkingscapaciteit van de kelder is door de jaren heen, door de toename van de hoeveelheid afvalwater in combinatie met de leeftijd van de vijzels, te klein geworden. Reden voor waterschap Brabantse Delta (WBD) om nu te kiezen voor de vernieuwing van de kelder én de vijzels om zo de capaciteit te vergroten.

Voor het selecteren, inkopen en uiteindelijk plaatsen van de vier vijzels, elk met een diameter van enkele meters, is Equans verantwoordelijk. Daarbij verzorgt Equans binnen het project alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties én alle procesautomatisering die daarbij komt kijken.

Bekend terrein

RWZI Nieuwveer is bekend terrein voor Equans. In 2012 al verzorgde de technische dienstverlener er een compleet nieuwe slibinstallatie. Aansluitend volgde een onderhoudscontract en enkele jaren geleden realiseerde Equans er binnen een bouwteam een duurzame vergistingsinstallatie.

Blij is Smits dat WBD voor dit project opnieuw heeft gekozen voor een bouwteamcontract. “Daar hebben we als Equans immers al behoorlijk wat positieve ervaringen mee, ook samen met het waterschap”, geeft hij aan. “Met de duurzame vergister op Nieuwveer, maar ook met het persstation in Moerdijk. De renovatie van dat station voeren we momenteel namelijk ook op basis van een bouwteamcontract uit. En het team dat we daar inzetten, voert straks dit project op Nieuwveer uit.”

48. WBD IMG 20230308 WA0005 (1)

Eén van de redenen voor WBD om in dit project voor de aanbieding van Equans te kiezen. “We zochten namelijk bewust een technische partij met ervaring in deze wereld”, legt Jan Poppelaars, senior projectleider bouwen van het waterschap, uit. 

Dat WBD ook nu weer heeft gekozen voor een bouwteamcontract heeft volgens Poppelaars alles te maken met de complexiteit van het werk. Bovendien moet het op een beperkte oppervlakte worden uitgevoerd. “Het is daarom zaak echt sámen tot een goed uitvoerbaar ontwerp te komen en dat kan alleen binnen een bouwteam. Op basis van vertrouwen in de expertise van de andere partij. Waarbij je niet tegenover elkaar aan tafel zit, maar samen rond de tafel”, benadrukt hij.

Belangrijke uitdaging


Een belangrijke uitdaging in het nieuwe project is dat tijdens de werkzaamheden de afvoer van afvalwater continu door moet blijven gaan. “We moeten dus bij Nieuwveer zorgen voor een voldoende grote, tijdelijke pompinstallatie om de afvalwaterstromen van de verschillende gemeenten continu te kunnen ontvangen op de RWZI”, legt Smits uit.

Niet eenvoudig, want je hebt op veel van de plekken waar tijdelijke voorzieningen moeten worden geplaatst te maken met diverse bestaande ondergrondse kabels en leidingen. De complexiteit waar Poppelaars onder meer op doelt. Reden om voor de ontwerpfase in dit project relatief veel tijd in te ruimen.  

Eind februari is de aftrap gegeven voor het project en is een begin gemaakt met de intensieve ontwerpfase. Een einddatum voor de oplevering is nog niet vastgesteld, maar Smits rekent op zo’n drie jaar voor alles is afgerond.  

Binnen het bouwteam werkt Equans als hoofdaannemer samen met een aantal voor haar bekende partijen. Waterschap Brabantse Delta kan dus in de woorden van Smits rekenen op een ‘ingespeeld bouwteam’. Naast Equans bestaat dat uit advies- en ingenieursbureau Iv-Water, bouwkundig aannemer Van Boekel, Vanderkamp Pompen en GW Leidingtechniek.

Meer weten?

Benieuwd hoe we jouw bedrijfsvoering op maat verduurzamen? We staan klaar om je te helpen! 

Coen Smits

Tendermanager en specialist Water Solutions

Neem contact op:

Coen Smits

Tendermanager en specialist Water Solutions

Ook interessant