Foto 1 WLQ 2 Maart Ondertekening

Equans en WarmtelinQ tekenen overeenkomst voor bouw warmtestations

21 maart 2023

Equans en WarmtelinQ hebben een raamovereenkomst getekend voor de bouw van meerdere warmtestations. Stations die een essentieel onderdeel vormen van het WarmtelinQ-project, een enorme ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar huizen en bedrijven in Zuid-Holland wordt getransporteerd om deze duurzaam te verwarmen. Infrastructuur die momenteel door WarmtelinQ, als onderdeel van Gasunie, wordt aangelegd.

Op basis van de overeenkomst heeft Equans een goede kans om een groot deel van de 22 geplande bovengrondse stations binnen het WarmtelinQ-project te mogen bouwen. Dit in de komende vijf tot acht jaar. Opdrachten die Equans samen met de partners Dura Vermeer Haven & Industrie en Kok Staalbouw gaat uitvoeren. “Dura Vermeer Haven & Industrie zorgt samen met Kok Staalbouw voor de realisatie van de gebouwen, terwijl wij verantwoordelijk zijn voor alle techniek in die gebouwen”, legt Pieter-Jan Vessies, salesmanager namens Equans, uit.

Om het opgewarmde water vanuit de Rotterdamse haven goed door de ondergrondse leiding te laten stromen en naar de verschillende plaatsen van bestemming te brengen, zijn warmtestations essentieel. De stations zorgen voor warmte-overdracht, -transport, -opslag of extra levering van warmte. Zodat tijdens een strenge winter ook voldoende warmte kan worden geleverd.

Afbeelding1 (3)

Uit vijf partijen geselecteerd

WarmtelinQ heeft de opdracht voor de bouw van de stations bij vijf partijen uitgevraagd en uiteindelijk zijn twee partijen, waaronder Equans, geselecteerd. In deze keuze hebben focus op veiligheid, duurzaamheid en social return volgens programmamanager Paul Jaspers van WarmtelinQ een belangrijke rol gespeeld. Ook waren de technische ervaring en knowhow die Equans in huis heeft volgens hem belangrijk. “Zo kon Equans een aantal mooie vergelijkbare voorbeeldprojecten laten zien. Dat ze het team dat bij deze eerdere projecten is ingezet, nu voor WarmtelinQ in wil zetten, biedt ons bovendien de zo gewenste stabiliteit”, geeft hij aan.

Eerste project: pompstation Delft

Het eerste project binnen de raamovereenkomst is het pompstation bij Delft. Een opdracht die middels een mini-tender bij de twee geselecteerde partijen is uitgezet. Het pompstation maakt deel uit van het WarmtelinQ-traject van Vlaardingen naar Den Haag. Den Haag is namelijk de eerste stad die per oktober 2025 via de ondergrondse leiding warmte geleverd moet krijgen.

Open warmtenetwerk

WarmtelinQ is een open warmtenetwerk waar straks commerciële partijen op kunnen aansluiten. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de aanleg van de infrastructuur gekozen voor Gasunie als onafhankelijke partij. Een opdracht die volgens Jaspers past in de strategie van het bedrijf om de energietransitie te willen versnellen. “Samen werken we in Nederland aan een duurzame toekomst met minder CO2-uitstoot. WarmtelinQ is in deze energietransitie weer een nieuwe bouwsteen. Belangrijk voor ons als Equans om hier, dankzij dit raamcontract met WarmtelinQ, bij betrokken te zijn”, besluit Vessies.

 

Op de foto: Stanley Maas (CEO Visser & Smit Hanab), Tako Keja (Projectdirecteur WarmtelinQ), Guus de Vries (Directeur V&SH Pipelines & Industry), Rob Beukeboom (Manager Inkoop Gasunie), Bram Fransen (Algemeen Directeur Equans West-Nederland), Henk-jan Slager (Directeur Haven & Industrie Dura Vermeer) 

Ook interessant