Modulair ontwerp voor duurzame opwek en slim gebruik Energiepark Ameland

12 april 2023

Amelander Energiecoöperatie (AEC), Gemeente Ameland en Wetterskip Fryslân slaan de handen ineen om te bouwen aan een slim en toekomstbestendig energiesysteem voor Ameland. Dit systeem krijgt vorm in de ‘Energierotonde Ballumerbocht’ waarin Equans verantwoordelijk is voor het ontwerp, de realisatie en onderhoud van het energiepark.

Sinds ruim een jaar waren AEC, Gemeente Ameland en Wetterskip Fryslân op zoek naar duurzame en slimme oplossingen voor de energiebehoefte van het eiland. Daarnaast is hun doel ook om CO2 neutraal te worden.

Het resultaat is de nieuwe Amelander energierotonde waar verschillende technieken worden ingezet voor het opwekken, opslaan en omzetten van energie. Als wereldleider in de technische dienstverlening en expert voor duurzame energie oplossingen op maat, is Equans gevraagd om deze enorme uitdaging volledig in handen te nemen; van ontwerp tot realisatie, omgeving, installatie en onderhoud van de site.

Een uniek, innovatief ontwerp

Een belangrijk onderdeel van de Amelander energierotonde is het Energiepark Ballumerbocht. Hier heeft Equans een uniek en innovatief modulair ontwerp in verwerkt. Het ontwerp bestaat in de eerste instantie uit een zonnepark en in de tweede instantie uit een geïntegreerd systeem, inclusief een batterijpakket voor de opslag van duurzame elektriciteit. Dit ontwerp maakt naadloze toekomstige upgrades mogelijk. Ook vereenvoudigt dit ontwerp het modificatieproces naarmate de energiebehoeften van het eiland veranderen en technologische innovaties evolueren.

Tomas de Rudder, Manager Duurzame Energie & Netten bij Equans is vanaf het begin enthousiast over dit project op Ameland.

“In onze visie vormt Energiepark Ballumerbocht de basis van de Energierotonde; het is de kern van waaruit de lokale duurzame opwek zijn weg vindt. Een degelijke basis biedt ruimte voor innovatie en toekomstige modulaire uitbreiding van de Energierotonde. Vanaf het eerste moment dient de ontwikkeling van Energiepark Ballumerbocht dan ook vanuit een systeemaanpak opgepakt te worden. Door de nadruk te verleggen van techniek naar functionaliteit aan de hand van klanteisen en -wensen, ontwerpafwegingen en te maken keuzes borgen wij gezamenlijk de ontwikkeling van de Energierotonde. We zijn graag onderdeel van een duurzaam samenwerkingsverband om de energietransitie te versnellen. Hiervoor brengen we op regionale schaal, wereldwijde expertise en ervaring mee: voor en met de Amelanders!”

Aan de slag in 2023

De realisatie van de Energierotonde Ballumerbocht gaat in 2023 van start op de voormalige stortplaats naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Ameland. Naar verwachting wordt het project in 2024 opgeleverd.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze experts. 

Tomas de Rudder

Business Development & Innovatie

Neem contact op:

Tomas de Rudder

Business Development & Innovatie