CO2 Emissie

Equans een van vaste partners voor verduurzaming Tilburgse gebouwen

11 februari 2022

Van een zwemsportcentrum, een natuurmuseum, schouwburg tot een wijkcentrum: de gemeente Tilburg investeert in het verduurzamen van haar gebouwen. De doelstelling is om maximale CO2 besparing te behalen door het terugdringen van het energieverbruik van gas en elektra. “Dit doel sluit nauw aan bij de missie van Equans om klanten te ontzorgen bij hun energievraagstukken. Daarom ben ik trots dat we een van de vaste technische partners zijn geworden. De komende vier jaar gaan we aan de slag met het maximaal verlagen van de CO2-emissies van de vastgoedportefeuille in de gemeente”, vertelt Marjolein Lugies, als commercieel directeur bij Equans betrokken bij dit project.

In de periode 2022 – 2025 worden in drie fases 15 gebouwen onder handen genomen. In de eerste fase heeft Equans poppodium 013 en wijkcentrum de Nieuwe Stede toegewezen gekregen. Hierbij werken we samen in bouwteams bestaande uit bouwkundig aannemers, technisch installateurs en energieadviseurs. Binnen het gebouwgebonden budget worden energiebesparende maatregelen gerealiseerd die zoveel mogelijk CO2 besparing opleveren. De prestatie van het gebouw wordt vervolgens een jaar lang gemonitord en geoptimaliseerd.

Meerwaarde door verduurzamingsmethodiek

Vanuit Equans bieden we de gemeente Tilburg meerwaarde met onze aanpak voor verduurzaming, de zogenaamde Equans Geregeld methodiek. Als eerste stap wordt per gebouw geanalyseerd wat het huidige verbruik en is welke verbeteringen mogelijk zijn. Vervolgens worden in de bouwteams alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen en -scenario’s bekeken. Bovendien bieden we de garantielevering waar de gemeente om vraagt. Dit betekent dat we het eerste jaar na oplevering verantwoordelijk zijn voor het daadwerkelijk behalen van de beoogde energie- en daarmee CO2-besparingen.

Gemeente Tilburg 013

Samenwerking

“Het mooie van werken in een bouwteam is dat we samen met de aannemer het beste resultaat voor de klant kunnen realiseren. Wij streven naar een sterke wisselwerking tussen de bouwkundige schil en de benodigde installaties, het energiegebruik en de exploitatie, vertelt John Marijnissen, projectleider vanuit Equans. Een goede samenwerking tussen alle bouwteampartijen en integraliteit tussen de verschillende disciplines zijn daarbij van essentieel belang. Zo kunnen we de stap zetten naar energieneutraal vastgoed voor de gemeente."

 

Lees meer over hoe wij vastgoed verduurzamen