CO2 en Energie

  • Naar een CO2-neutrale samenleving
energiecentrale bic

CO₂-uitstoot is een van de meest invloedrijke factoren op de verandering van het klimaat en speelt een centrale rol in de energietransitie. Wij zetten ons dan ook blijvend in om de uitstoot te verminderen. Dit doen wij, zo veel mogelijk in samenwerking met leveranciers, bij onze klanten en doen wij natuurlijk ook zelf.

CO2-uitstoot bij onze klanten

Wij zijn in staat duurzaam energie te produceren en te leveren, nieuwe integrale oplossingen mogelijk te maken en (energie)besparingen te realiseren. Deze combinatie van energie- en technische diensten geeft Equans een unieke positie in de markt. Van daaruit helpen we klanten invulling te geven aan hun ambitie om energie te besparen en hun CO2-uitstoot te verlagen. 

 

Besparen volgens de Trias Energetica

1 - Energie besparen

De eerste stap in reductie van CO2-uitstoot is besparen van het energieverbruik. Dit doen wij door het ontwerpen van energiezuinige installaties, optimaal beheer en onderhoud volgens onze Sustainable Asset Management methode en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen op bestaande installaties. 

2 - Duurzame energie gebruiken

Duurzame energie gebruik begint bij zelf opwekken, bijvoorbeeld door middel van aardwarmte, een WKO-installatie of zon-PV. Op die manier voorzien wij in de basisbehoefte van energie. Aanvullend leveren wij groene energie.

3 - Compenseren CO2 uitstoot

Uiteindelijk ontkomen wij er in sommige gevallen niet aan om fossiele brandstoffen te gebruiken. In dat geval gaan wij altijd op zoek naar de meest efficiënte uitwerking. In de tussentijd compenseren we de CO2-uitstoot en gaan wij op zoek naar groene alternatieven, zoals (groene) waterstof.

CO2-uitstoot van onszelf

Onze ambitie is heel duidelijk: wij streven naar CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030. Om deze ambitie te bereiken, werken we vanuit een CO2-reductieplan met een roadmap naar 2030. De volgende stap is al 50% reductie van onze CO2-uitstoot te behalen in 2022. Dit doen we door energie te besparen voor onze huisvesting, stevig in te zetten op elektrificatie van ons wagenpark en door groene energie te gebruiken voor onze assets.

Daarnaast blijven we in dialoog met stakeholders zoals NGO’s en de overheid, bij wie we regelmatig onze plannen en voortgang toetsen. Onze plannen en resultaten leggen we vast via de CO2-Prestatieladder, waarvoor we op de hoogste trede zijn gecertificeerd. Zie hiervoor ook de pagina CO2-Prestatieladder!

 

Werken aan onze CO2-footprint; focus op drie fronten

Mobiliteit

We hebben een mobiliteitsbeleid ontwikkeld waarmee we onderscheidend, toekomstbestendig, vooruitstrevend en duurzaam zijn door werknemers flexibel te laten reizen met de auto, op de fiets of met het OV. Daar hoort ook het inrichten van een duurzaam wagenpark bij. Al bijna de helft van onze personenauto's rijden elektrisch en we zijn klaar voor een toekomst met duurzame bedrijfswagens. Ook alternatieven voor de bedrijfswagen worden verkend. Zo loopt er een pilot op verschillende locaties om de toepassing van onder andere licht elektrische vrachtvoertuigen te verkennen.

Huisvesting

We zijn continu op zoek naar mogelijkheden om minder energie te gebruiken, maar ook lokaal zelf op te wekken. Bij het einde van een huurcontract wordt steeds kritisch gekeken of de oppervlakte kan worden verminderd en we beoordelen het energieverbruik van het pand. Er wordt gekozen om de huur te verlengen en tevens energie te beperken of te verhuizen naar een ander vaak kleiner pand. Ook het afgelopen jaar is dit gebeurd op verschillende locaties. Daarnaast zijn wij vanaf 2022 volledig voorzien van Nederlandse windenergie. 

Assets

Omdat wij klanten voorzien van duurzame oplossingen met onze WKO's, datacenter en waterzuiveringsinstallatie, hebben we veel eigen assets in beheer. Alle assets waar wij de energie voor inkopen worden voorzien van Nederlandse windenergie. Daarnaast zijn wij geheel volgens de Trias Energetica altijd op zoek naar efficiëntie en manieren om onze assets duurzamer te beheren. Bijvoorbeeld door all-electric te gaan of gebruik te maken van restwarmte in de omgeving van onze assets. Zo zetten we ook voor onze klanten stappen richting een emissievrije toekomst. 

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager