21057 ENG PROJECTFILM LEIMUIDERBRUG 210624.00 01 48 21.Still007

Verduurzaming begint bij eigen huis

01 juni 2021

In een wereld die steeds groter lijkt te worden, denken we al snel heel groot. We zien kansen, overal ter wereld. Wat goed is, maar we moeten niet vergeten waar het allemaal begint: bij jezelf. Daarom kijken wij als organisatie allereerst naar wat wij zelf kunnen doen om onze dienstverlening te verduurzamen. Bijvoorbeeld door onze huisvesting aan te pakken.

Manager Vastgoed Erik Geerdes legt uit dat onze aanpak om huisvesting te verduurzamen uit drie stappen bestaat:

  • Het verminderen van omvang
  • Het optimaliseren van omvang
  • Verduurzaming

In het bijzondere jaar 2020 heeft de pandemie en het bijkomend effect van verplicht thuiswerken invloed gehad op de voorgenomen projecten. Toch is er in 2020 een aantal maatregelen getroffen.  

Verminderen van omvang
Het voorgenomen plan om alle locaties in Arnhem onder te brengen in 1 locatie is afgerond. We zijn in 4 jaar tijd van 4 locaties (3 in Arnhem en 1 in Duiven) gefaseerd overgestapt naar 1 bestaande locatie, waarbij de omvang van kantoorruimte met ca 40% is gereduceerd. Hiernaast is een locatie in Groningen afgestoten en is dit verplaatst naar ons kantoor in Roden. Ook het de hoeveelheid gehuurde kantoorruimte in Leeuwarden met helft verkleind. 

Optimaliseren van omvang
Mede naar aanleiding van de Covid-19 pandemie is ons HR beleid aangepast en is het mogelijk voor medewerkers om maximaal 2 dagen in de week thuis te werken. Een volledige werkplek wordt hiervoor ter beschikking gesteld. Intussen hebben meer dan 1200 mensen zich hiervoor aangemeld, wat een effect heeft op de behoefte aan (vaste) kantoorplekken op de vestigingen. Hoe dit precies tot uiting gaat komen wordt in 2021 uitgezocht en vertaald naar een plan van aanpak. Per locatie wordt een strategie ontwikkeld voor het respectievelijk aanhouden, verkleinen of consolideren van de ruimte.

Het flexibele gebruik van beschikbare kantoorruimte en werkplekken zal steeds belangrijker worden. Dit vereist echter wel een andere manier van werken en een gedragsverandering. Hiervoor gaan we inventariseren hoe de nieuwe behoefte aan werkplekken gekoppeld kan worden aan het aanbod. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden tot meer actieve monitoring van de werkelijke bezetting van onze kantoren. 

Verduurzaming
Bij de huur van locaties is er een hoge mate van aandacht voor de verduurzaming van het pand. We kiezen hierbij niet alleen op basis van prijs, maar ook naar bijvoorbeeld energieprestatie en mogelijkheden tot het reduceren van het energiegebruik. 

In 2020 zijn er bijna 4000 zonnepanelen geïnstalleerd op twee locaties in Dordrecht en Terneuzen. Tevens is er door de verhuurder in Dordrecht geïnvesteerd LED verlichting toen we in gesprek zijn gegaan over het verlengen van ons huurcontract. 

Ook in 2021 en verder worden plannen om onze locaties te verduurzamen uitgewerkt en verwezenlijkt. In Beek wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een Zon-PV carport constructie en wordt in Zaandam het plan uitgewerkt om in 2022 te beginnen met de bouw van een nieuwe, en tevens gasloze, service- en productielocatie. 

Voorbeelden in 2021 in dit kader zijn:

  • Het optimaliseren en flexibiliseren van kantoorruimten van de locatie Dordrecht om zodoende ruimte te creëren voor projectteams en kantooractiviteiten van een dan af te stoten locatie in Breda.
  • Het onderzoeken voor het optimaliseren en flexibiliseren van kantoorruimten van de locatie Bunnik om zodoende ruimte te creëren voor projectteams en kantooractiviteiten van dan af te stoten omliggende locatie(s).
  • Het onderzoeken voor het optimaliseren en flexibiliseren van kantoorruimten van de locatie AH-weg Zaandam om zodoende ruimte te creëren voor kantooractiviteiten van een dan af te stoten locatie in Zaandam (HH kade), uitvoering medio 2022, ivm nieuwbouw van een locatie in Zaandam medio 2022, waarbij een gedeelte van de kantoorbehoefte niet wordt gerealiseerd, maar wordt geabsorbeerd in een bestaande huisvesting (AH-weg).

 

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk eens de pagina over CO2 en Energie!

Ook interessant