Equans ontzorgt Royal Avebe in BRL SIKB 7800-certificering van chemische opslagtanks

Food Beverage Home

Aardappelzetmeelfabrikant Royal Avebe riep de hulp in van Equans toen het voor de opgave stond om zijn chemische opslagtanks op de locatie Foxhol te certificeren volgens de nieuwe richtlijn BRL SIKB 7800. Equans voerde een gap-analyse uit, stuurde de benodigde aanpassingen aan (of voerde ze zelf uit) en regelde tot slot de certificaatverstrekking door de uitgevende instantie KIWA. Zo ontzorgden ze Avebe tijdens het gehele traject.

"We zochten een bedrijf dat is gecertificeerd voor zowel niveaumetingen als niveaubewaking en daarnaast overweg kon met tanks van kunststof én RVS.", vertelt Popke Graansma maintenance manager bij Avebe. "In het KIWA-overzicht van gecertificeerde bedrijven zag ik dat Equans bij de zeer beperkte groep bedrijven hoort die dat allemaal kan. In 2018 kwam het eerste contact tot stand. Dat gaf meteen vertrouwen, waarna we besloten om met Equans in zee te gaan." 

  • Foxhol
  • 2021
  • Avebe
Drone Foxhol 1 540X650

Wat was de klantvraag?

Vanuit de provincie Groningen levert de coöperatie Avebe wereldwijd producten op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit. Die worden ingezet in een breed scala aan toepassingen, van (dier)voeding tot textiel. Op de locatie Foxhol produceert Avebe derivaten voor de papiersector, bouw en kleefstoffenindustrie. Daarvoor zijn chemicaliën nodig als zwavelzuur en chloorbleekloog, die in bulktanks op de locatie zijn opgeslagen. Via leidingen worden deze chemicaliën over het terrein naar de diverse afnemers gepompt.

Externe ondersteuning nodig
Net als voor alle andere Nederlandse bedrijven met chemische tankinstallaties ging voor Avebe op 1 juli 2021 de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800 in, ter vervanging (en aanscherping!) van de bestaande richtlijn BRL K903. Deze richtlijn zet de ontwerpeisen op een rij voor de veilige opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bulkopslag. “We zijn een BRZO+-locatie en vallen dus onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen”, vertelt Popke Graansma, maintenance engineer bij Avebe Foxhol. “We vinden het belangrijk dat we aan alle eisen voldoen die daarbij komen kijken. Ondanks het feit dat de Omgevingsdienst uitstel had verleend tot 2023, wisten we dat we op termijn moesten voldoen aan de nieuwe richtlijn. We zijn een kleine locatie met een bescheiden onderhoudsgroep en daarbinnen een beperkt team voor maintenance engineering. We beseften gauw dat we externe ondersteuning moesten inschakelen.”

Oplossing: Stap voor stap

Equans doorliep het traject met Avebe stap voor stap. “Eerst heeft Equans de gap-analyse gedaan”, vertelt Graansma. “Daardoor kregen we een goed overzicht van de tekortkomingen van huidige installaties en hoe ze op termijn moeten voldoen aan BRL SIKB 7800. Daarnaast voerde Equans een risico-inventarisatie en -evaluatie van alle installaties uit. Deze RI&E is eerst gedaan voor de toen nog geldende norm en daarna omgezet naar SIKB 7800.”

Er kwamen geen schokkende resultaten uit het onderzoek, maar toch vond Equans diverse zaken die niet voldeden. “Installatietechnisch waren enkele aanpassingen nodig”, aldus Graansma. “Een niveaumeting was verkeerd aangesloten en sommige onderdelen moesten worden vervangen. Op zichzelf logisch, het gaat om instrumentatie van soms 10 tot 20 jaar oud. Daarnaast ontdekte Equans dat we diverse zaken beter moesten beschrijven in onze proceshandboeken, bijvoorbeeld de procedures rond de losplaats.”

Daadwerkelijk ontzorgd
Avebe kon een deel van de bevindingen zelf oplossen, maar legde een ander deel van de werkzaamheden bij Equans neer: reinigen van de tanks, testen van het systeem, afpersen en inspecteren van het leidingwerk op luchtdichtheid en testen van de niveaubewaking en overvloeibeveiliging.

Graansma: “Alles is veilig verlopen. We hebben eigenlijk geen issues gehad op gebied van milieu en arbo. Daarna heeft Equans de certificaatverstrekking vanuit KIWA geregeld. Op al die punten zijn we daadwerkelijk ontzorgd. Neem de tankreiniging: gespecialiseerd werk door firma’s die ook weer gecertificeerd moeten zijn. De reinigingsfirma’s die wij normaal gesproken in de hand nemen, hadden die certificaten niet. Equans kende ze wel en daar ben ik heel blij mee.”

omschrijving van de header afbeelding

Snel en gedegen antwoord

Graansma is goed te spreken over de samenwerking met Equans. “De hulp van Equans was echt nuttig, want het was voor mij ook nieuwe stof”, zo besluit Graansma. “De nieuwe regelgeving draait niet alleen om aangescherpte voorschriften. Vooral het vervolg erop is belangrijk: hoe pak je de benodigde wijzigingen aan? Daarnaast gaat het niet puur om de tanks, maar ook om het leidingwerk tot aan de gebruikers toe – en dat is toch echt even anders.” Avebe heeft meer opslagtanks die nu aan de beurt zijn voor een gap-analyse, eventuele BRL SIKB 7800-aanpassingen en certificering. Ook daarvoor is Equans een van de kandidaten om dat proces te begeleiden.

“In het begin ging het minder snel dat ik had gehoopt, maar ik wist ook wel wat we vroegen en dat we niet de enige waren. Maar na de gap-analyse kwam de vaart er echt in. Het contact met Equans verloopt prima, daar ben ik heel tevreden over. Hun reactievermogen is goed, ik krijg altijd snel en gedegen antwoord.”

Meer weten over de mogelijkheden van Equans? 

Shutterstock 1305465358 72 Dpi 540X430
Cover Whitepaper Brl Sikb 7800

Download whitepaper

Lees alles over de eisen die de BRL SIKB 7800 en PGS 31 stellen aan bedrijven met tankinstallaties met chemische stoffen