Virtual Bridge

Afsluiting VB Sluis PARK Prestatiecontract Amsterdam Rijnkanaal

Een efficiënte totaaloplossing

Equans biedt bedrijven en organisaties in de industriële automatisering een efficiënte totaaloplossing voor de bediening van tunnels, sluizen en bruggen. Waar er voorheen vijftien tot twintig computers of servers nodig waren voor de bediening van kunstwerken, kan dit dankzij Virtual Bridge worden teruggebracht tot slechts drie servers. Dit levert onder meer een enorme kostenbesparing en een lager storingspercentage op.

EQUANS Key Visuals Internationaal Brug

Equans als initiatiefnemer

Equans ontwikkelde en implementeerde de Virtual Bridge in 2016 voor het eerst bij het meerjarenproject Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ). In opdracht van Rijkswaterstaat was Equans gevraagd om veertien bruggen en sluizen in de provincie Zeeland te renoveren en op afstand bedienbaar te maken. Virtual Bridge maakte aanvankelijk geen deel uit van de opdracht. Vanuit de wens om de bediening van tunnels, sluizen en bruggen efficiënter te maken en kosten te besparen heeft Equans het initiatief genomen om Virtual Bridge te ontwikkelen. Het idee werkte en werd zo enthousiast ontvangen, dat Equans het vervolgens als losstaand product is gaan aanbieden en toepassen. Virtual Bridge draait op software van VMware en is geschikt voor organisaties in de industriële automatisering die gebruikmaken van SCADA.

Wat is de Virtual Bridge?

Een efficiënte en kostenbesparende ICT totaaloplossing voor de bediening van tunnels, sluizen en bruggen. Virtual Bridge is een virtuele omgeving waar hardware en software beter op elkaar afgestemd zijn. In deze virtuele omgeving is het mogelijk om de nieuwste hardware te laten samenwerken met verouderde software zoals Windows XP.

In verband met veiligheidseisen mogen kunstwerken niet zomaar in onderhoud gaan. Met Virtual Bridge kan onderhoud (makkelijker) gepland worden, waardoor verschillende updates in één keer uitgevoerd kunnen worden. Hier worden controlemomenten voor aangemaakt waar kritisch gekeken wordt naar de mogelijkheid tot updaten en of alle onderdelen dan nog veilig werken.

  • 14 opgeleverde Virtual Bridge systemen in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland
  • Afgelopen 2 jaar geen storingen bij Virtual Bridge-systemen
  • Komende periode worden 6 systemen geïnstalleerd
Cybersecurity Mens

Cyber Security

Het bedienen van een tunnel, brug of sluis gebeurt met een simpele druk op de knop, maar achter deze eenvoudige handeling gaat een groot en complex computernetwerk schuil. “Er waren tot voorkort een hoop computers nodig om een kunstwerk te bedienen, soms wel vijftien tot twintig”, vertelt Paul Marchand, Teamleider Infra Automatisering bij Equans. “Het ICT-systeem werd gebouwd en als het eenmaal werkte, kwam er daarna tien tot vijftien jaar niemand meer aan. Dat kan tegenwoordig niet meer. Denk alleen al aan de enorme snelheid waarmee ICT zich ontwikkelt, soms met dagelijkse updates. Ook het toenemende belang van cybersecurity stelt steeds hogere eisen aan industriële automatisering. Bedrijven en organisaties in deze sector moeten dus mee met de tijd, maar de kloof met ICT is bijzonder groot.”

Een brug slaan

Met de oplossing Virtual Bridge slaat Equans letterlijk een brug tussen ICT en industriële automatisering. Paul: "Bij Equans opereren we op het snijvlak van ICT en industriële automatisering, we zitten er als het ware precies tussenin. Dit is een ideale positie van waaruit we goed kunnen zien welke stukjes ICT handig zijn om toe te passen in de industriële automatisering. Virtual Bridge is een van de oplossingen die we in eigen beheer hebben ontwikkeld en waarmee we ICT zo toepassen dat het bruikbaar is voor onze klanten in de industriële automatisering."

Collega Maxima Centrale Spiegelbeeld

Andere manier van denken

De focus ligt op het grote geheel. Door de hele vaarweg goed op elkaar af te stemmen, zorgen we voor een optimale doorstroming van het weg- en waterverkeer. Virtual Bridge is een van de ondersteunende systemen van een smart corridor. Hier gaat het niet om één kunstwerk, maar om meerdere die aan elkaar aansluiten. Voor een smart corridor moeten alle systemen met elkaar communiceren, dit gaat makkelijker en soepeler wanneer dit, zoals bij Virtual Bridge, digitaal is. Volgens Paul vraagt dit om een andere manier van denken. “We schieten niet meteen naar een praktische, technische oplossing, maar denken groter. De vraag is verschoven van ‘Hoe laten we de sluis open en dichtgaan?’ naar ‘Hoe kunnen we zoveel mogelijk boten door de sluis laten varen zonder dat het overige verkeer er last van heeft?’"

We kijken niet alleen naar één tunnel, brug of sluis, maar naar een aantal bruggen of sluizen waar ook wegen overheen lopen.

Paul Marchand
Teamleider Infra Automatisering
Sluis PARK Prestatiecontract Amsterdam Rijnkanaal VB

De voordelen van Virtual Bridge

  • Hogere beschikbaarheid
  • Hogere veiligheid door regelmatige updates
  • Hoge redundantie
  • Kostenbesparing
  • Lagere energierekening
  • Minder warmte- en CO2-uitstoot
  • Op Virtual Bridge kan ook oude software draaien

Oplossing Equans

Met Virtual Bridge biedt Equans opdrachtgevers in de industriële automatisering, zoals Rijkswaterstaat en provincies, een efficiënte en kostenbesparende totaaloplossing voor de bediening van tunnels, sluizen en bruggen. Bij Rijkswaterstaat draait Virtual Bridge inmiddels naar volle tevredenheid bij verschillende kunstwerken in de provincies Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Paul Marchand

Teamleider Infra Automatisering

Neem contact op:

Paul Marchand

Teamleider Infra Automatisering