Warmte van Equans

Headerlegionella1440x680gespiegeld

Overname door Essent

Per 1 december 2023 is Equans Energy Solutions B.V. onderdeel geworden van Essent. Per 11 januari 2024 is de naam van de juridische entiteit Equans Energy Solutions B.V. gewijzigd in Essent Infrastructure Solutions B.V.

Wat verandert er precies?

  • warmtevanequans.nl verandert in warmtevan.essent.nl. De inloggegevens blijven hetzelfde.
  • Algemene informatie, antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over actuele storingen is voortaan te vinden op essent.nl/warmte.
  • Wilt u direct contact opnemen met onze klantenservice? Dit kan via de mail (warmte@essent.nl) of telefonisch (088 – 851 12 42). 
  • Heeft u een technische vraag of wilt u een storing melden? Bel dan 088 851 12 41.
  • Het KvK-nummer en bankrekeningnummer blijven hetzelfde.
An Error occured for component componentContactCard, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at Umbraco.Cms.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentWrapped.GetProperty(String alias) at Umbraco.Extensions.PublishedContentExtensions.Value[T](IPublishedContent content, IPublishedValueFallback publishedValueFallback, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue) at AspNetCore.Views_Partials_blocklist_Components_ComponentContactCard.ExecuteAsync() in d:\www\um-equans-prod.t-1\www\Views\Partials\blocklist\Components\ComponentContactCard.cshtml:line 25 at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.HtmlHelperPartialExtensions.Partial(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData) at Umbraco.Extensions.CacheHelperExtensions.<>c__DisplayClass0_0.b__0() at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.b__0() --- End of stack trace from previous location --- at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppPolicyCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles) at Umbraco.Extensions.HtmlHelperRenderExtensions.CachedPartialAsync(IHtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, TimeSpan cacheTimeout, Boolean cacheByPage, Boolean cacheByMember, ViewDataDictionary viewData, Func`3 contextualKeyBuilder) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.CachedPartialForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String viewPath, Int32 cacheTimeoutInMinutes, String uniqueKey, Boolean cacheByMember) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetCachedHtmlForBlockListElementAsync(IHtmlHelper htmlHelper, ViewDataDictionary viewData, BlockListItem component, String contentTypeAlias, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)