Veelgestelde vragen

Headerlegionella1440x680gespiegeld

Over warmte en koude

Wat is warmte- en koudeopslag?

Warmte-en-koudeopslag is een van de meest duurzame en milieuvriendelijke manieren om een gebouw te verwarmen en/of te koelen. En dat werkt zo: 50 tot 300 meter onder de grond liggen een tweetal bronnen, een warmwaterbron en een koudwaterbron. In de winter pompt de wko-installatie water uit de warmwaterbron omhoog voor de verwarming van uw woning. In de zomer pompt de installatie water uit de koudwaterbron omhoog. 

Warm tapwater is het warme water dat je gebruikt in de badkamer en in de keuken. Soms leveren wij ook de warmte om jouw koude water op te warmen tot circa 60 graden. Benieuwd of ook jouw tapwater verwarmd wordt door Equans? Kijk dan eens op de pagina van jouw complex.

Hoe duurzaam is warmte en koude van Equans?

In vergelijking met een gasgestookte cv-ketel en een elektrische koeling, is de CO2-uitstoot van een wko-installatie veel lager. De besparing is minstens 40% en kan oplopen tot 60%! Door de warmte die we in de zomer opslaan onder de grond in de winter te gebruiken voor verwarming, zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Dit zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Met warmte en koude opgewekt met één van onze wko-installaties ben je dus heel duurzaam bezig!

Zie deze pagina voor een overzicht van al onze locaties.

Energietarieven 2023

Ga ik meer betalen voor warmte in 2023?

Ja, dat is helaas onvermijdelijk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) berekent elk jaar de maximale tarieven die warmteleveranciers (zoals Equans) mogen vragen. In de wet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Omdat gas nu heel duur is, zullen de warmtetarieven voor 2023 flink stijgen. We doen onze uiterste best om die stijging te beperken.

U betaalt niet alleen meer voor warmte vanwege de veel hogere gasprijs dan een jaar geleden, maar ook doordat de overheid het btw-tarief per 1 januari 2023 weer terugzet naar het reguliere tarief van 21% (was 9%).

Wanneer weet ik mijn nieuwe tarief?

Omdat we vinden dat u zich moet kunnen voorbereiden op de hogere kosten voor warmte in 2023, informeren we u hierover zo vroeg mogelijk. We zijn wettelijk verplicht uw nieuwe tarief bekend te maken voor 1 januari 2023. Ontvangt u van Equans onverhoopt geen bericht over uw nieuwe tarief? Laat dat ons dat weten in een brief of e-mail: info@warmte.equans.nl

Dit betekent dat u met een laag tot gemiddeld verbruik voor warmte een vast tarief betaalt, dat de overheid vaststelt. Verbruikt u meer, dan betaalt u voor dat extra verbruik het hogere markttarief (maar u betaalt nooit meer dan het maximum tarief, dat de ACM vaststelt). De tarieven die u betaalt als u weinig tot gemiddeld verbruikt, is € 47,38 per gigajoule (inclusief 21% btw). Voor actuele ontwikkelingen houdt u de website van ACM in de gaten. Indien u een klein zakelijke aansluiting heeft maar u onderdeel bent van een grote onderneming (bijv. franchise), dan is het goed om te onderzoeken in hoeverre u recht heeft op subsidie. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor en kan via de website van de RVO

Krijg ik als MKB’er compensatie?

Energie-intensieve MKB’ers krijgen in 2023 50% van hun energiekosten terug van de overheid. Die compensatie komt voort uit de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) en geldt tot maximaal € 160.000 energiekosten. Meer details leest u op de website van de overheid.

Ik kan deze hoge prijzen niet betalen. Wat nu?

Als u problemen heeft uw energierekening te betalen, kom dan snel in actie. We helpen u graag om te voorkomen dat u wordt afgesloten van warmte. Afsluiting is pas aan de orde als u niet reageert op ons voorstel voor een betalingsregeling en als u zich niet houdt aan afspraken met uw Equans schuldhulpverlener. Op de website van ACM leest u meer over wat u moet doen bij betalingsproblemen.

Warmte en koude afnemen

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingegaan. In de wet zijn allerlei zaken rondom de levering van warmte geregeld. Zo zijn er landelijke maximumtarieven vastgelegd en is bepaald dat je een financiële vergoeding krijgt bij een ernstige storing die langer dan 8 uur duurt. Op de website van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) vind je meer informatie over de Warmtewet en over het 'Niet meer dan anders' principe. Hierdoor betaal je niet meer dan je betaald zou hebben als je een gasaansluiting had gehad.

Hoe werkt een wko-installatie?

De met de wko-installatie opgewekte warmte en koude levert Equans tot aan de afleverset in jouw woning. Vanaf dat punt gaat de warmte en koude over naar de binnen-installatie. Deze is eigendom van jou of van de verhuurder van jouw woning. Voor de optimale werking van de binnen installatie ben jij of is de verhuurder dan ook verantwoordelijk.

Hoe regel ik de temperatuur in mijn woning?

Je regelt de temperatuur met de thermostaat in je woning. Je maakt gebruik van lage temperatuur verwarming, daardoor duurt het langer om de woning op te warmen dan dat je wellicht gewend bent. Het grote voordeel is dat dit veel efficiënter is. Wil jij altijd genieten van een constante en comfortabele temperatuur, dan kun je de thermostaat het beste op een zo constant mogelijke temperatuur instellen.  Heb je vragen over de thermostaat? Neem dan contact op met jouw installateur, de verhuurder van jouw woning of de leverancier van de thermostaat. Equans beheert alleen de wko-installatie en niet de binnen-installatie in jouw woning.

Hoe kan ik mijn verbruik beïnvloeden?

Het juist functioneren van jouw binnen-installatie heeft invloed op het verbruik, regelmatig onderhoud hieraan zorgt voor een juiste werking hiervan. Je kunt de temperatuur in jouw woning verlagen en ongebruikte ruimtes minder verwarmen. Door beter te isoleren en ramen en deuren niet onnodig open te laten staan kun je jouw verbruik verminderen. Je bespaart daarnaast ook door er voor te zorgen dat de vloerverwarming alle warmte goed kwijt kan. Let er bij het leggen van vloerisolatie en vloerbedekking op dat deze geschikt zijn voor vloerverwarmingen. Doe je dat niet dan verlies je veel warmte bij het verwarmen van de woning, waardoor het verbruik zal toenemen. Ook het warme tapwater dat je afneemt heeft invloed op het verbruik. Door hier spaarzaam mee om te gaan kun je jouw verbruik verlagen.

Een verstoring van de levering van warmte en koude is heel vervelend. Daarom proberen wij een storing zo snel mogelijk te verhelpen. Op deze pagina vind je een actueel overzicht van onze storingen. Staat jouw storing er niet tussen? Neem dan contact op met onze storingsdienst. De storingsdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via 088 484 09 66.

Waarom kan ik geen leverancier Kiezen?

Equans is de eigenaar/exploitant van de wko-installatie waarmee jouw warmte en koude wordt geproduceerd en geleverd. Door de technische beperkingen is het niet mogelijk deze installatie te delen met meerdere leveranciers. Een landelijk transportnetwerk, zoals bij gas en elektriciteit, ontbreekt namelijk. Het is dus niet mogelijk om een andere leverancier te kiezen voor de levering van warmte, koude en/of tapwater.

Wat is koude?

Naast warmte, levert Equans aan een aantal gebouwen ook koude. Wanneer jouw woning is voorzien van een koude-aansluiting, kun je jouw woning in de zomer koelen. Het koelen van de woning gaat via het vloerkoelingssysteem. 

Verhuizen

Gefeliciteerd met jouw nieuwe woning! Natuurlijk regelen wij  de verhuizing zo snel mogelijk voor je. Hiervoor hebben wij wel een compleet ingevuld aan- of afmeldformulier nodig.

Je vult het aanmeldformulier in wanneer je in een woning of bedrijfsruimte met Warmte van Equans komt wonen of werken. Wanneer je vertrekt uit een woning of bedrijfsruimte met Warmte van Equans vul je het afmeldformulier in.

Helaas kunnen wij de verhuizing niet verwerken als wij geen volledig ingevuld formulier ontvangen. In dat geval blijf je als oude bewoner verantwoordelijk voor de aansluiting en kosten.

Wij streven er naar jouw verhuizing en eindafrekening binnen drie weken af te ronden. Om dit proces goed te laten verlopen is het belangrijk dat je de juiste gegevens invult op het aanmeldformulier of afmeldformulier.

Wijzigingen doorgeven

Jouw contactgegevens kun je eenvoudig zelf wijzigen via MijnEquans. Heb je nog geen account voor deze persoonlijke omgeving? Met jouw klantnummer, postcode en huisnummer maak je eenvoudig een MijnEquans account aan. Jouw klantnummer herken je aan een ‘K’ met 8 cijfers. Natuurlijk kun je jouw contactgegevens ook wijzigen via de Warmte-desk. Onze Warmte-desk is bereikbaar via info@warmte.equans.nl of 088 484 09 66 (op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur).

Jouw termijnbedrag kun je eenvoudig zelf wijzigen via MijnEEquans. Je kunt het maximaal 10% verhogen of verlagen. Heb je nog geen account voor deze persoonlijke omgeving? Met jouw klantnummer, postcode en huisnummer maak je deze eenvoudig aan in MijnEquans. Jouw klantnummer herken je aan een ‘K’ met 8 cijfers. Natuurlijk kunt je jouw termijnbedrag ook wijzigen via de Warmte-desk.

Bij Equans kun je betalen per automatische incasso of per overschrijving. Je kunt dus de betaalwijze kiezen die bij jou past. Jouw betaalwijze kun je eenvoudig zelf wijzigen via MijnEquans. Het is niet mogelijk te betalen via acceptgiro. Heb je nog geen account voor deze persoonlijke omgeving? Met jouw klantnummer, postcode en huisnummer maak je deze eenvoudig aan in MijnEquans. Jouw klantnummer herken je aan een ‘K’ met 8 cijfers. Natuurlijk kun je jouw contactgegevens ook wijzigen via de Warmte-desk. Onze Warmte-desk is bereikbaar via Info@warmte.equans.nl of 088 484 09 66 (op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur).

Mijn meter en meterstanden

De plaats en manier van aflezen van jouw meter is afhankelijk van het gebouw waar je woont. Op de pagina van jouw project vind je waar jouw meter zit.

Moet ik zelf mijn meterstanden doorgeven?

Eén keer per jaar ontvang je van ons een jaarafrekening. De meterstanden die wij bij de berekening hiervan gebruiken, lezen wij automatisch op afstand uit. Je hoeft dus niets te doen. Bij een verhuizing vragen wij jou wel om zelf je meterstanden door te geven.

Kosten

Wat betaal ik voor warmte, koude en/of warm tapwater?

Dit is afhankelijk van het gebouw waar jij woont. Op de pagina van jouw complex zie je welke tarieven voor jou gelden. De totale kosten bestaan uit:

  • vaste kosten warmte (warmte vastrecht, meetdienst, huur en onderhoud afleverset)
  • variabele kosten warmte (afhankelijk van verbruik)
  • vaste kosten koude (koude vastrecht)

Voor de koude aansluiting betaal je vaste kosten, je betaalt geen variabelen kosten voor de verbruikte koude. De tarieven zijn conform de Warmtewet, zo weet je zeker dat je niet teveel betaalt. Meer uitleg over de Warmtewet onder Warmte en Koude afnemen.

Hoe bepaalt Equans de tarieven?

Equans berekent elk jaar de tarieven aan de hand van de indexatieformule opgenomen in de leveringsovereenkomst. De nieuwe tarieven worden hierop getoetst aan de maximumtarieven van de ACM. Op de pagina van jouw project vindt je de leveringsovereenkomsten en de tariefbladen.

Hoe is het termijnbedrag vestgesteld?

Jouw maandelijks termijnbedrag is opgebouwd uit een deel vastrecht (vaste kosten warmte en koude) en een verwacht verbruik. Ben je de eerste bewoner van de woning? Dan berekenen we het termijnbedrag aan de hand van de oppervlakte en de inhoud van uw woning. Op de jaarafrekening worden de termijnbedragen en werkelijke kosten verrekend. Zijn jouw werkelijke kosten lager dan de door jou betaalde termijnbedragen, dan krijg je geld terug. Zijn de werkelijke kosten hoger, dan moet je bijbetalen. Op de jaarafrekening zie je meteen wat het nieuwe termijnbedrag wordt.

Waarom moet ik meerdere maandtermijnen betalen?

Het kan zijn dat jouw aanmelding later is verwerkt of dat je een aanmelding hebt gedaan met een datum in het verleden. Je ontvangt hierdoor voorschotfacturen vanaf de start van de levering. Wil je een betalingsregeling afspreken? Neem hiervoor contact op met onze Warmte-desk via iinfo@warmte.equans.nl of 088 484 09 66 (op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur)

Waar kan ik mijn facturen inzien?

Jouw facturen kun je inzien op MijnEquans. Heb je nog geen account? Met jouw klantnummer, postcode en huisnummer maak je deze eenvoudig aan in MijnEquans. Jouw klantnummer herken je aan een ‘K’ met 8 of 9 cijfers. Natuurlijk kun je ook jouw contactgegevens wijzigen door contact met ons op te nemen. Onze Warmte-desk is bereikbaar via info@warmte.equans.nl of 088 484 09 66 (op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur)

Jaar- of eindafrekening

Wanneer krijg ik mijn jaarlijkse afrekening?

Ieder jaar maken wij voor jou een jaarafrekening. De maand waarin dit plaatsvindt verschilt per project. Op de jaarafrekening verrekenen wij de betaalde termijnbedragen met het daadwerkelijke verbruik. Heb je minder verbruikt dan verwacht? Dan ontvang je van ons een teruggave. Heb je meer gebruikt? Dan vragen wij jou bij te betalen. Op de jaarafrekening wordt ook het nieuwe termijnbedrag berekend.

Wanneer krijg ik mijn eindafrekening

Wij streven er naar de verhuizing en eindafrekening binnen 3 weken af te ronden. Om dit proces goed te laten verlopen is het belangrijk dat de de juiste gegevens en meterstanden invult op het afmeldformulier.

Ik moet bijbetalen op mijn afrekening. Hoe kan dat?

Wij proberen jouw termijnbedrag altijd zo goed mogelijk in te schatten. Toch kan het zijn dat je bij de afrekening moet bijbetalen. Je hebt dan meer verbruikt dan wij per maand aan termijnbedragen in rekening hebben gebracht.