Veiligheid

  • Bij Equans staat veiligheid voorop
  • Veiligheid & Gezondheid gaan boven kosten en planning
  • Wij streven continu en compromisloos naar nul schade aan mensen, middelen en milieu
Monteur In Ziekenhuis Amphia

Veiligheid als primair uitgangspunt

Om ervoor te zorgen dat al onze eigen én ingeleende medewerkers elke dag veilig hun werk kunnen doen en daarna ook weer gezond thuiskomen, hechten wij veel waarde aan veiligheid in het dagelijks werk. De afgelopen jaren heeft Equans veel energie gestoken in het creëren van een veiligheidscultuur, waarbinnen het voorkomen van ongevallen centraal staat.
En daar past maar één ambitie bij.

Onze ambitie:

Equans streeft naar een Injury Frequency van nul (nul ongevallen). Daarmee willen we ons onderscheiden in het veilig realiseren van opdrachten.

Terugkijken op 2022

De resultaten van 2022 waren op veiligheidsgebied zeer goed! Zo hebben wij met 5.500 medewerkers slechts drie verzuimongevallen gehad. Dat verdient een groot compliment aan onze medewerkers en de medewerkers van ingeleende bedrijven!

Verder stond 2022 in het teken van ‘nog meer samenwerken’ en het verbeteren van ons managementsysteem tot één systeem. Door middel van een werkgroep hebben we specifieke incidenten geïdentificeerd, zodat we gericht maatregelen konden implementeren.

Equans zet de toon in de sector

We zien over de afgelopen jaren een verder dalende Injury Frequency; het aantal incidenten met verzuim tot gevolg, per miljoen gewerkte uren. Het cijfer over 2022 ligt met 0,28  verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren historisch laag en onder het gestelde doel van 0,6.

Uiteraard stemt elk cijfer hoger dan nul niet tot tevredenheid, maar we zien resultaten van consequent beleid gericht op het verbeteren van veiligheid en arbeidsomstandigheden. We dragen daarmee positief bij aan de groepsdoelstelling van Equans wereldwijd (3,0) en zetten hiermee de toon in de sector. Dit doen wij samen met inlenende partijen.

Belangrijke HSSE (Health, Safety, Security, Environment) doelen voor 2023​​​​​​​

  1. Het implementeren van een nieuwe centrale Veiligheid Gezondheid & Milieu (VGM) structuur.
  2. Het optimaliseren van een lerende organisatie. We gaan het leerplatform oZone verder in de organisatie implementeren.
  3. Het implementeren van de Bouygues-regels binnen Equans Nederland.
  4. We zorgen dat anderstaligen nog beter begrijpen wat we bedoelen met onze veiligheidsregels.

​​​​​​​Het HSSE-kernteam voert het plan uit en bewaakt de voortgang. Elk bedrijf binnen Equans draagt bij aan het implementeren van verbeteringen en handhaaft met succes haar eigen beleid.

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager