Veiligheid

  • Bij Equans staat veiligheid voorop
  • Veiligheid & Gezondheid gaan boven kosten en planning
  • Wij streven continu en compromisloos naar nul schade aan mensen, middelen en milieu
Monteur In Ziekenhuis Amphia

Om ervoor te zorgen dat al onze eigen én ingeleende medewerkers elke dag veilig hun werk kunnen doen en daarna ook weer gezond thuiskomen, hechten wij veel waarde aan veiligheid in het dagelijks werk. De afgelopen jaren heeft Equans veel energie gestoken in het creëren van een veiligheidscultuur, waarbinnen het voorkomen van ongevallen centraal staat. Het kernteam Veiligheid voert het plan uit en bewaakt de voortgang. Elk bedrijf binnen Equans draagt bij aan het implementeren van verbeteringen en handhaaft haar eigen beleid.

Onze ambitie:

Wij streven naar nul ongevallen. Daarmee onderscheiden wij ons in het veilig realiseren van opdrachten.

Resultaten 2021

De resultaten van 2021 waren op veiligheidsgebied zeer goed! Zo hebben wij met 6.000 medewerkers slechts één verzuimongeval gehad. Dat verdient een groot compliment aan onze medewerkers en de medewerkers van ingeleende bedrijven! Verder stond 2021 in het teken van ‘nog meer samenwerken’ en het verbeteren van ons managementsysteem tot één systeem. Middels een werkgroep hebben we specifieke incidenten geïdentificeerd, zodat we gericht maatregelen kunnen implementeren.

We zien over de afgelopen jaren een dalende Injury Frequency; het aantal incidenten met verzuim tot gevolg, per miljoen gewerkte uren. Het cijfer over 2021 ligt met 0,08 verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren historisch laag en onder het gestelde doel van 0,75. Uiteraard stemt elk cijfer hoger dan nul niet tot tevredenheid, maar we zien resultaten van consequent beleid gericht op het verbeteren van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Doelen 2022

​​​​​​​Het HSSE-kernteam voert het plan uit en bewaakt de voortgang. Elk bedrijf binnen Equans draagt bij aan het implementeren van verbeteringen en handhaaft ons beleid. En met succes. De doelen voor 2022 zijn:

  • Het implementeren van een nieuwe centrale Veiligheid Gezondheid & Milieu (VGM) structuur.
  • Onze medewerkers verder ontwikkelen in veilig gedrag en de mogelijkheid geven om mee te groeien met onze strategie.
  • Het certificeren van ons bedrijf op tenminste tredeladder 3 van de veiligheidscultuurladder.​​​​​​​

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Corporate Sustainability Officer

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Corporate Sustainability Officer