Oplossingen voor netcongestie

Netcongestie is al net zo wisselvallig als de energie die we gebruiken. Het vraagt om oplossingen die bijdragen aan leverzekerheid, evenwichtsbeheer en het verlagen van de afhankelijkheid van het stroomnet. Van baanbrekende technologische innovaties tot slimme netwerkoplossingen, smart grids, netcongestiemanagement en mobiele energieconcepten. In dit artikel verkennen we de meest veelbelovende oplossingen die de betrouwbaarheid van onze energievoorziening waarborgen. En ons voorbereiden op een duurzamere toekomst.

 

1. Smart Grids

Een smart grid is de paraplunaam voor diverse technologieën om vraag en aanbod van elektriciteit optimaal op elkaar af te kunnen stemmen. Het smart grid biedt een antwoord op de belangrijke uitdaging van het evenwichtsbeheer op het net. Dit houdt in dat producenten op elk moment evenveel elektriciteit in het net injecteren als de verbruikers van het net afnemen. Een te groot onevenwicht tussen vraag en aanbod kan leiden tot allerlei congestie-incidenten. Denk maar aan storingen of, op grotere schaal, een volledige ineenstorting van het net of black-out.

Stroom automatisch bijstellen

Hernieuwbare energiebronnen als zonne- en windenergie zijn variabel (afhankelijk van de weersomstandigheden) en hebben daarom een fluctuerende energietoevoer. Die komt dus lang niet altijd overeen met de vraag van consumenten en bedrijven.

Dit vraagt om flexibele systemen die snel kunnen reageren op de veranderende energieproductie. Smart grids zijn uitgerust met sensoren voor het verzamelen en communiceren van gegevens. Met die informatie kan de stroom automatisch bijgesteld worden.

De beheerders worden in real time op de hoogte gehouden van de actuele toestand. Bij problemen kunnen ze vanop afstand meteen ingrijpen. Bovendien kan zo’n slim net ook communiceren met eventuele slimme meters. Die kunnen de toestellen van verbruikers automatisch laten draaien in periodes met veel elektriciteit op het net en lagere prijzen.

Marco Peters Equans Smartgrid Flevoland 45 (1)
Marco Peters Equans Smartgrid Flevoland 67Klein

Toepassingen

Er komen steeds meer samenwerkingen op het gebied van smart grids tussen bedrijven op een gezamenlijk bedrijventerrein, gericht op energiesturing. Hierbij maken ondernemers afspraken over het afstemmen van energieverbruik. Maar ook over het opwekken van duurzame energie en het delen en opslaan van energie. Dit slimme energiesysteem benut de bestaande capaciteit beter en maakt plannen voor elektrificatie weer haalbaar.

Energiemarktplaats

Daarnaast is er een toename van bedrijventerreinen met een energiehandelsplatform, lokale energiemarkt of energiemarktplaats. Dit betekent dat bedrijven overschotten aan zelf opgewekte duurzame elektriciteit onderling kunnen verhandelen. Dit is nog geen volledige energiehub en het biedt nog geen oplossingen voor duurzame warmte. Het is een verhandeling op papier, de stroom gaat alsnog via het energienet

2. Netcongestiemanagement

Netcongestiemanagement voor bedrijven omvat strategieën en technieken om het elektriciteitsnet efficiënt te gebruiken en overbelasting te voorkomen. Het zou daarom bij ieder bedrijf ook in de boardroom op de agenda moeten staan. Plannen voor nieuwbouw, uitbreiding of verduurzaming? In de praktijk komen bedrijven er vaak pas laat in het proces achter dat netcongestie roet in het eten gooit. Daarom is het creëren van bewustwording en meer kennis over dit thema belangrijk.
Netcongestiemanagement voor bedrijven bevat een breed pallet aan instrumenten en mogelijkheden. Het vinden van een passende oplossing is maatwerk en afhankelijk van je verbruiksprofiel, je behoeften, processen, budgetten en ambities.

Demand response programma's

Deze programma's moedigen bedrijven aan om hun elektriciteitsverbruik aan te passen aan de beschikbaarheid van stroom. Bijvoorbeeld, door energie-intensieve processen te verplaatsen naar tijden met minder vraag op het net of meer aanbod van hernieuwbare energie. In ruil daarvoor ontvangen bedrijven financiële compensatie of verminderde energietarieven.

 

540X430 Heel Nederland Duurzaam Groene Stroom (1)
WTC GBS Monitoring Toren H

Flexibele tariefstructuren

Sommige netbeheerders bieden tarieven die variëren afhankelijk van het tijdstip van de dag of de netbelasting. Bedrijven kunnen kosten besparen door hun energieverbruik te verschuiven naar daluren wanneer de tarieven lager zijn. Dit noemen we peak shaving, een strategie om de maximale vraag naar elektriciteit tijdens piekuren te verminderen.
Hierdoor worden niet alleen kosten bespaard, maar wordt ook de belasting op het elektriciteitsnet verlaagd. Door minder energie te gebruiken of energie-intensieve processen te verplaatsen naar momenten buiten de piekuren, helpen bedrijven om de piekvraag te verlagen. Zo dragen ze bij aan een stabieler en efficiënter elektriciteitsnet.

Lokaal energiebeheer

Bedrijven kunnen investeren in energiebeheersystemen die real-time monitoring en controle van het energieverbruik mogelijk maken. Het doel is vaak het verminderen van energiekosten, het verhogen van energie-efficiëntie en het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Lokaal energiebeheer kan onder meer bestaan uit het gebruik van energiebeheersystemen en het installeren van zonnepanelen. Maar ook batterijopslag en het toepassen van energie-efficiënte technologieën vallen hieronder

Eigen energieproductie en opslag

Er zijn verschillende manieren voor bedrijven om minder afhankelijk te worden van het stroomnet. Investeren in eigen hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines is een optie. En op steeds meer plaatsen worden energieopslagoplossingen zoals batterijen ingezet.

Deelname aan virtuele energiecentrales

Sommige bedrijven kunnen deelnemen aan virtuele energiecentrales. Hierbij wordt de energieopwekking, opslagcapaciteit en het verbruik op afstand beheerd. Met als doel om het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen.

Samenwerking met netbeheerders en andere bedrijven

Open communicatie en samenwerking met netbeheerders zijn essentieel. Bedrijven kunnen op de hoogte blijven van potentiële netproblemen en samen met de netbeheerders werken aan oplossingen. Samenwerken met andere bedrijven kan ook een effectieve oplossing zijn.

Duurzame Carport Zonnebos Achmea 2020 1Groot
Pexels Sevenstormphotography 439416

3. Mobiele energieconcepten

Mobiele energieconcepten maken het mogelijk om energie op te slaan en te transporteren naar de plaats waar deze nodig is. Zodoende is er ook elektriciteit beschikbaar op off-grid locaties waar geen netstroom aanwezig is. Hiermee kunnen bedrijven hun energievoorziening flexibeler en efficiënter maken. Enkele voorbeelden en bijbehorende voordelen zijn:

Mobiele batterij-units

Dit zijn verplaatsbare energieopslagsystemen die op verschillende locaties ingezet kunnen worden, afhankelijk van de behoefte. Ze zijn ideaal voor evenementen, tijdelijke bouwplaatsen, of als noodstroomvoorziening. Een batterij kan voor bedrijven die veel energie verbruiken uitkomst bieden.

Voordelen:

 • Flexibiliteit in energievoorziening op locaties zonder vaste stroomaansluiting.
 • Vermindering van de afhankelijkheid van dieselgeneratoren, wat leidt tot minder emissies en geluidsoverlast.

 

Energieopslag als dienst

Bij dit model huren of leasen bedrijven mobiele batterijopslagunits voor korte of lange termijn. Hiermee verminderen ze de piekbelastingen op het eigen net. En optimaliseren ze energiekosten door opslag tijdens goedkope daluren.

Voordelen:

 • Geen grote voorinvestering nodig.
 • Ondersteunt peak shaving en load shifting (het verbruik verplaatsen van piekuren naar daluren), wat kan leiden tot lagere energiekosten.

Elektrische voertuigen als mobiele batterijen

Elektrische voertuigen (EV's) kunnen functioneren als mobiele opslagunits die energie terugleveren aan het net. Ze kunnen ook direct gebruikt worden voor andere doeleinden. Dit concept staat bekend als Vehicle-to-Grid (V2G) of Vehicle-to-Everything (V2X).

Voordelen:

 • Verhoogt de inzetbaarheid van duurzaam opgewekte energie.
 • Biedt een nieuwe inkomstenbron door energie terug te verkopen aan het net tijdens piekmomenten.
E Mobility Laadplein Dordrecht
Zonnepanelen

Mobiele zonne-energie en batterijcombinaties

Deze units combineren zonnepanelen met batterijopslag in één mobiel systeem, ideaal voor tijdelijke energiebehoefte of op afgelegen locaties.

Voordelen:

 • Biedt een schone, hernieuwbare energiebron die ter plekke kan worden opgewekt en opgeslagen.
 •  Vermindert de operationele kosten door het gebruik van gratis zonne-energie.

Deze mobiele energieconcepten bieden bedrijven de mogelijkheid om hun energiebeheer te verbeteren, kosten te besparen en hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Het flexibel inspelen op energiebehoeften en het gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen dragen bij aan een duurzamere toekomst.

4. Aanvullende maatregelen

Smart grids, netcongestiemanagement en mobiele energieconcepten spelen een cruciale rol in het aanpakken van de uitdagingen van netcongestie. Maar netcongestie is een complex probleem dat verschillende oorzaken kent. Daarom is het onwaarschijnlijk dat deze oplossingen op zichzelf voldoende zullen zijn om de verwachte toename van netcongestie volledig op te vangen.

Om de verwachte groei van netcongestie effectief aan te pakken, zijn aanvullende maatregelen nodig, waaronder:

 • Uitbreiding en versterking van het fysieke netwerk: de bouw van nieuwe infrastructuur en de upgrading van bestaande lijnen en stations om de capaciteit te vergroten.
 • Wet- en regelgeving: het ontwikkelen van beleidsmaatregelen die investeringen in netverbeteringen en duurzame energieproductie stimuleren en versnellen.
 • Innovatie in energieopwekking en -opslag: verdere ontwikkeling van technologieën zoals grootschalige energieopslag en geavanceerde hernieuwbare energiebronnen.
 • Internationale samenwerking: uitwisseling van energie met naburige landen kan helpen om pieken in de vraag op te vangen. Het helpt om de stabiliteit van het net te waarborgen.

Met ons brede scala aan innovatieve energie-oplossingen helpen we jouw bedrijf vooruit, zelfs in de meest uitdagende situaties. Met onze expertise op het gebied van batterijopslag, zonne- en windenergie, slimme aansturing en integrale energiesystemen bieden we jou een op maat gemaakte oplossing die perfect aansluit bij jouw behoeften. Wij hebben al vele bedrijven verder geholpen om hun energie-uitdagingen te overwinnen en succesvol verder te gaan.

41. Energieconsultant Equans Dennisrisseeuw Amcvlissingen 13

Neem contact op

Wil je meer informatie over netcongestie? Of nieuwsgierig naar andere mogelijkheden en oplossingen? Neem contact op met onze experts.

 

Team Energie & Netten

Neem contact op:

Team Energie & Netten