Duurzame Energie & Netten

  • In het hart van de energietransitie
  • File op het elektriciteitsnet; hoe lossen we dit op?
  • Smart Grid Flevoland
Equans Drone SGF 2

Vandaag werken aan de uitdagingen van morgen

Samen staan we voor de enorme uitdaging om de energietransitie in Nederland te laten slagen. In 2030 is de Nederlandse industrie volledig overgestapt op een duurzame energievoorziening, rijden we elektrisch en zijn wijken en gemeenten duurzaam van het gas af. Door Equans wordt al flink aan de weg getimmerd om deze doelstellingen te realiseren: collectieve warmtesystemen - in combinatie met slimme energiesystemen, die diverse groene energiedragers combineren – dragen bij aan een duurzame toekomst.

Marco Peters Equans Smartgrid Flevoland 76

Samen schouders eronder

Equans ziet ook steeds meer decentrale initiatieven ontstaan, tot op buurtniveau, met vele stakeholders en participatie van individuele burgers. Hoe zetten we er samen de schouders onder om de energietransitie te laten slagen? 

De energietransitie is dé kans om de Nederlandse economie duurzaam en krachtig te vernieuwen en de wereldwijde concurrentiepositie te versterken. Deze zaken zijn cruciaal om de transitie te laten slagen:

  • Warmtetransitie
  • Flexibiliteit
  • Draagvlak
  • Brede samenwerking
  • Netcapaciteit
  • Betaalbaarheid
  • Slim benutten van ruimte

Uitdagingen van onze klanten

De belangrijkste uitdaging ligt in het creëren van een breed draagvlak. Een essentiële kwestie is bovendien de betaalbaarheid van de oplossingen, die intussen zelf ook nog beter en slimmer moeten worden. Samen met jou willen we die uitdaging accepteren: de toekomst vraagt om nieuwe verdienmodellen die voor alle deelnemers in de energieketen perspectief biedt. De doelstellingen zijn ambitieus. Om Nederland aan te sluiten op een duurzamere energievoorziening, is samenwerking van cruciaal belang. 

Samenwerken met regionale netbeheerders aan dat Nederland over voldoende transportcapaciteit blijft beschikken om gebruikers van energie te voorzien.

Equans richt op de totstandkoming van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en de bijdrage die deze infrastructuur kan geven aan de energietransitie.

E-grid solutions biedt een integrale oplossing waarbij we kijken naar de hele processtroom rondom duurzame energie en gaat verder dan alleen de aansluiting van een zonnepark of batterij of afnemer.

File op het elektriciteitsnet. Hoe lossen we dit op?

Vertegenwoordigers uit de branche, van de overheid en van bedrijven kwamen eind 2021 op uitnodiging van Equans samen om van gedachten te wisselen over netcongestie. Een vraag die in korte tijd zeer actueel is geworden: Hoe lossen we de congestie op het elektriciteitsnet op?

Hulshoff Ge Ntegreerd Energiesysteem (2)
SGF 24

Smart Grid Flevoland

Er is een disbalans tussen vraag en aanbod van groene energie: bij veel zon en wind wordt er in Nederland méér energie geproduceerd dan dat er vraag naar is. Dat levert problemen op met het net. Zwaardere netwerken bieden een oplossing, maar zijn erg duur en nemen veel ruimte in beslag. Smart Grid Flevoland biedt dé oplossing voor duurzame energie in Flevoland.

Wat is een Smart Grid?
Smart Grid Flevoland is een modern netwerk die vraag en aanbod van energie in evenwicht brengt. We brengen centrale en decentrale producenten in Flevoland met elkaar samen en faciliteren duurzame opwekinstallaties, energieopslag en energietoepassingen. Daarnaast zorgen we voor de benodigde flexibilisering van de energievoorziening en haar gebruikers voor aangesloten partijen.

Momenteel voorzien wij 160.000 huishoudens van groene stroom, mogelijk gemaakt door systeemintegratie. We ontzorgen dáár waar de netbeheerders door beperkte resources of prioritering niet tijdig kunnen voorzien in het bieden van aansluitcapaciteit. Hier ontstaat een unieke kans voor publiek-private samenwerking.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je de mogelijkheden verkennen? Neem contact met ons op.

Team Energie & Netten

Neem contact op:

Team Energie & Netten