Equans laat in Circl zien hoe circulair technisch onderhoud eruit kan zien

  • Circulair onderhoudsplan gebaseerd op de 10R methodiek
  • Al sinds 1996 werken Equans en ABN AMRO samen
Circl ABN AMRO Amsterdam Header

Levend lab, duurzame ontmoetingsplaats, circulair paviljoen: sinds de opening in 2017 heeft Circl aan de Amsterdamse Zuidas al vele benamingen mogen ontvangen – en allemaal dekken ze de lading. Het initiatief van ABN AMRO wil in het duurzaam tot stand gekomen en circulair geëxploiteerde gebouw laten zien hoe je aan de circulaire economie van de toekomst kunt werken. Door aan te tonen dat het kán en anderen daarmee te inspireren. Equans verzorgt de technische exploitatie van het pand en maakt daarbij deel uit van een facilitaire coalitie van zes partners.

Equans verricht voor Circl het complete technische gebouwbeheer, met nadruk op de hard services. Equans beheert daarvoor bijna 200 objecten. Voor het reguliere onderhoud aan de technische installaties stuurt Equans onderaannemers aan. Storingen pakt Equans zelf op.

  • Amsterdam
  • 2017 - heden
  • ABN AMRO

Voor mij is Equans een betrouwbare innovatieve partner die meedenkt in mogelijkheden en kansen. Circulariteit in de bouwwereld komt alleen verder met goed en betrokken partnerschap, dat vind ik terug in het DNA van Equans.

Merijn van den Bergh
Directeur Circl
Circl ABN AMRO Amsterdam Siemen En Maurits 2

Een circulaire proeftuin

Circl is te vinden aan het Gustav Mahlerplein, vlak bij het hoofdkantoor van initiatiefnemer ABN AMRO, midden in het kloppende hart van de Amsterdamse Zuidas. Iedereen die in de buurt woont of werkt, kan er terecht om te werken, te vergaderen, te borrelen en te eten. Tegelijk is het een plek waar maatschappelijke vraagstukken worden besproken en duurzame innovaties worden getest, vooral als het gaat om circulariteit. In een circulaire economie zijn productieketens gesloten en behoort afval tot de verleden tijd.

“ABN AMRO wil met Circl laten zien dat je heel veel kunt zonder dingen nieuw te fabriceren”, vertelt Siemen Eijkemans, strategisch accountmanager bij Equans en verantwoordelijk voor de dienstverlening aan Circl. “Het gaat over de kunst van het weglaten: niet voor niets ontbreekt de ‘e’ in Circl – laat ‘m weg en je spreekt de naam nog steeds goed uit. Circl is superslim in elkaar gezet. Dat inspireert ons om na te denken over de vraag hoe wij zo min mogelijk in het gebouw stoppen en hoe we alles wat we uit het gebouw halen een nieuwe bestemming geven.”

Circulair onderhoud

Equans verricht voor Circl het complete technische gebouwbeheer, met nadruk op de hard services. Equans beheert daarvoor bijna 200 objecten, een oppervlakte van 3.500 m2 BVO en stuurt voor specifieke technische installaties 18 subcontractors aan. Storingen pakt Equans in eerste instantie zelf op. Equans heeft daarvoor een circulair onderhoudsplan opgesteld volgens de 10R-methodiek. De 10 R’en (Refuse, Reduce, Rethink, Re-Use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle, Recover) zetten de mate van circulariteit op volgorde van effect en inspanning. De eerste R brengt doorgaans het meeste teweeg, maar kost vaak wel de meeste tijd en moeite om te realiseren. Voor de laatste R geldt het omgekeerde.

“We kijken altijd kritisch en leggen steeds meer nadruk op de duurzaamste oplossing”, vertelt Eijkemans, die dat illustreert met een simpel voorbeeld. “Circl vraagt om een plek waar gasten hun jas kunnen ophangen. Vroeger was de reflex: we kopen een kapstok. Nu is de denkwijze anders: nee, de vraag was geen kapstok, maar een plek waar gasten hun jas kunnen ophangen. Wat hebben we daarvoor liggen? Bijvoorbeeld nog wat hout en elektriciteitskabels! Dat werkt ook. Je hebt nog steeds een oplossing die in de lijn der verwachting ligt. Kortom, niet meteen iets nieuws kopen. En als je vervangt, dan met een gereviseerd onderdeel.”

omschrijving van de header afbeelding

Ruimte om te pionieren

Het gebouw is destijds volgens circulaire principes gebouwd en ingericht – en die principes gelden sindsdien ook voor alles wat er in het 3.500 vierkante meter grote pand gebeurt, zowel vóór als achter de schermen. Zes bedrijven zijn daar vanaf het begin gezamenlijk verantwoordelijk voor: Spirit Hosting & Promotions (receptie), Vermaat Groep (catering), Equans (technische dienstverlening), AVEX (audiovisuele diensten), Securitas (beveiliging) en CSU (schoonmaak). Samen noemen ze zich de Facilitaire Coalitie.

Equans is al sinds 1996 de technisch dienstverlener op het naburige hoofdkantoor van ABN AMRO. “Dus toen Circl begon, kwamen wij dankzij ons goede track-record automatisch in beeld”, zegt Eijkemans. “We nemen deel aan de denktank van de coalitie, die operationele vraagstukken naar een tactisch niveau vertaalt, over circulaire ideeën nadenkt en daarbij van Circl de ruimte krijgt om te pionieren. Nieuwe kennis en ervaringen met elkaar delen is heel waardevol. Zo triggeren we elkaar tot innovatie en vinden we met elkaar nieuwe oplossingen.”

Right to copy
Een van de basisgedachten van Circl is ‘geen copyright, maar right to copy’. Ofwel: alles wat in Circl is bedacht, mogen anderen overnemen. Circl maakt dat extra gemakkelijk door zelf het verhaal erbij te vertellen. “Daar staan wij helemaal achter”, zegt Eijkemans. “Wij zijn overal open over. Circl was de eerste klant die met duidelijke wensen kwam op het gebied van circulariteit. Dat paste helemaal bij ons strategie om bedrijven op weg te helpen in de energietransitie. Circulair ondernemen is daar een onderdeel van. Dat zie je bijvoorbeeld in de manier waarop we met cv-ketels omgaan. Dat doen we nu 100% circulair voor al onze klanten. Voor elk onderdeel dat eruitgaat, komt er een gereviseerd exemplaar terug.”

Circl ABN AMRO Amsterdam Dataroom

Meer weten?

Neem contact op met Siemen om meer te weten te komen over dit project.

Jord Beijen

Contractmanager

Neem contact op:

Jord Beijen

Contractmanager