Een gezonde werkplek voor de medewerker van de Gasunie

NZ6 9164

Equans heeft, in bouwteam met Vector-i en Zwartwoud, 2 verdiepingen (circulair) gerenoveerd van de kantoorlocatie Gasunie. Naast de renovatie is er toegepast onderzoek gedaan naar de ervaring van de medewerker op de nieuwe werkplek. Uit het onderzoek kwam een opvallend hoge tevredenheid naar voren. De medewerkers willen niet meer terug naar de oude situatie.

De tender die de Gasunie uitschreef was niet alleen gericht op de renovatie van twee verdiepingen van het hoofdkantoor. Zij verschoof hierin de vraag van een goede technische oplossing naar een gezonde en goede werkplek voor haar medewerkers. Doordat Equans al jaren trotse partner is van de Healthy Workplace was de link tussen kwalitatief onderzoek en realisatie snel gelegd. In de renovatie kreeg onderzoek naar de ervaring van de werkplek een belangrijke plek, onder andere met de inzet van studenten van de Healthy Workplace. 

  • Groningen
  • 2019
  • Gasunie

Uiteindelijk creëer je een nieuw kantoorconcept voor de mensen

Anne Marijn Kamps
Projectleider Gasunie
NZ6 9118

"Uiteindelijk creëer je een nieuw kantoorconcept voor de mensen," vertelt Anne Marijn Kamps , projectleider van de Gasunie. "We werken bij Gasunie in een prachtig gebouw die een eigen DNA uitstraalt waarvan de architecten Alberts en van Huut des tijds hebben gezegd: we willen de mensen in een omgeving laten werken, die ze zo dicht mogelijk terugbrengt bij de natuur en als ware aanvoelt als een derde huid. Met de organische architectuur geïnspireerd op de rotsformaties in het Amerikaanse Monument Valley hebben ze prachtig en zeer kwalitatief werk afgeleverd. De bewondering voor het gebouw wordt nog steeds uitgedragen door alle collega’s. Het was daarom belangrijk voor mij dat met het creëren van een nieuwe kantooromgeving de DNA die het gebouw uitstraalt behouden blijft, maar dan met de faciliteiten en gemakken van anno 2021." 

Circulair project
Naast de aandacht voor de mens op de werkplek, kreeg ook duurzaamheid een belangrijke plaats. Over alle gebruikte materialen is vooraf nagedacht hoe deze na gebruik een tweede leven konden krijgen. Hiervoor is een materiaalstroomanalyse uitgevoerd, waarin naar voren komt welke materialen op welke wijze kunnen worden hergebruikt. Middels de zogenaamde R-ladder is gekeken naar alle materialen die toegepast zijn. Hoe hoger op de lijst, hoe circulairder de strategie.

Onderzoek
Het interessante aan dit project is dat er zowel voor als na de renovatie gemeten is hoe de gebruikers de werkplek ervaren. De ervaring van de gebruiker is gemeten middels vragenlijsten gecombineerd met het meten van het daadwerkelijke gebruik van de faciliteiten in de nieuwe situatie. Het grootste deel van de medewerkers vindt de renovatie een absolute verbetering ten opzichte van de oude situatie. Daarnaast zien we dat relatief weinig medewerkers gebruik maken van de stabureaus en veel medewerkers nog graag op een vaste plek plaatsnemen.

Oplossing

Equans ging verder dan alleen het renoveren van de twee verdiepingen. In het plan van aanpak werd de gebruiker van het pand centraal gesteld.

Anne-Marijn onderschrijft dat: “Ik prijs Equans vooral in hun betrokkenheid, flexibiliteit en het meedenken met de wensen van ons als opdrachtgever. Ze hebben altijd gekeken vanuit het perspectief: wat is mogelijk met de tijd/het budget en de mensen die we hebben. En het eindresultaat mag er zijn!”

Dat de wens van Gasunie niet op zichzelf staat onderschrijft Jan Gerard Hoendervanger: “Er ontstaat een verschuiving in de utiliteitsmarkt. Het gaat niet altijd meer om een goede locatie, maar meer en meer om een gezonde omgeving voor de gebruiker van het pand. De gebruiker moet centraal staan en die moet een werkplek krijgen die voldoende bewegen, ontspannen, concentreren en naar buiten gaan stimuleert. Dit moet uiteraard leiden leiden tot een betere productiviteit en een gezondere medewerker.” In dit traject koos de Gasunie voor maatwerk per groep, in de meeste  gevallen kiezen opdrachtgevers voor een standaard aanpak. De medewerker kreeg een rol in de totstandkoming van de nieuwe werkplek, waarbij zowel gekeken is naar het proces, als naar het concept. 

omschrijving van de header afbeelding

Resultaat

Dat een van de pilotdeelnemers tegen me zei: “Anne-Marijn, de vernieuwde afdeling voelt als thuiskomen. De werkplek faciliteert me nu zoveel beter in de werkzaamheden die ik moet uitvoeren en geeft me energie door de nieuwe uitstraling die jullie hebben geïntroduceerd zonder dat het Gasunie DNA verloren gaat. Het is als ware Gasunie 2.0”.

Ik denk dat dit het mooiste compliment is wat ik had kunnen krijgen. Plus het feit dat andere afdelingen mij vragen: Wanneer zijn wij aan de beurt? Dat dit proces zo goed is verlopen was nooit gelukt zonder de samenwerking tussen Equans, Zwartwoud, Vector-i en ons. Ik ben erg blij dat we de koppen bij elkaar hebben gebracht in de vorm van een bouwteam, om zo met het budget die we hadden gezamenlijk de beste keuzes te maken.

“Er kwam een opvallend hoge tevredenheid uit het onderzoek, hoger dan ik in veel andere projecten heb gezien,” aldus Jan Gerard Hoendervanger. Bijna niemand zou terug willen naar de oude werkomgeving, als dat kon, en men was ook zeer positief over het proces. In de nieuwe omgeving worden vooral de samenwerking en het sociaal contact beter ondersteund. Men vindt het een prettige omgeving, waar je goed kunt werken dankzij de mix van verschillende werk- en overlegplekken.

NZ6 9200

Benieuwd?

Kristiaan was vanaf de start betrokken bij dit project. Hij vertelt graag de ins- en outs van dit nieuwe project, maar mogelijk ook wat wij voor jou kunnen betekenen.

Neem contact op: