20190305 VIEW 2

Gloednieuw all-electric ziekenhuis voor Isala en Noorderboog

Met de nieuwbouw van het ziekenhuis in Meppel kunnen de inwoners uit de wijde omgeving voor ziekenhuiszorg terecht in een van de modernste ziekenhuizen van Nederland. Het nieuwe ziekenhuis van Isala & Noorderboog is een compact ziekenhuis van 17.690 m2 BVO met korte looplijnen voor patiënten en ouderen. Het voldoet het complex aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, hygiëne, flexibel ruimtegebruik en comfort.

  • Meppel
  • 2020 - 2045
  • Isala & Noorderboog

Als de zorgmedewerker zich primair kan richten op zijn of haar zorgtaken én de patiënt heeft een prettige omgeving, dan hebben wij onze taak volbracht. Dat komt terug in beleving, comfort en een veilige omgeving.

Aaldert Bodde
Lead Engineer Equans
Isala Nieuwbouw Meppel Impressie 540X650

Wat was initieel de klantvraag?

Isala Meppel biedt laagcomplexe, planbare en chronische zorg en richt zich in het bijzonder op de ouder wordende patiënt. Bij de ingebruikname in 2022 voldoet het complex aan de hoogste eisen op het gebied van comfort, patiëntvriendelijkheid, duurzaamheid, hygiëne en flexibel ruimtegebruik. Het ziekenhuis heeft een oppervlakte van 17.690 m2 en 5.337 m2  geriatrische revalidatiezorg voor Noorderboog.

  • Voor de patient een aangenaam en duurzaam verblijf
  • Total Cost of Ownership staat voorop
  • Een halvering van het aantal m2’s

Oplossing

De ontwikkeling en realisatie van dit duurzame traject is tot stand gekomen door het bouwconsortium TDE, een samenwerking tussen Trebbe, Dura Vermeer en Equans. Een echte co-creatie waarmee we een gedeelte van de duurzaamheidsdoelstelling van Isala waar kunnen maken.

In het definitief ontwerp speelt duurzaamheid een grote rol: geen gasaansluiting meer, maar zonnepanelen. Energie wordt opgeslagen door middel van een warmte koude opslag. In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Equans heeft deze ontwerpen vertaald naar een uitvoerbaar ontwerp voor de bouw, waarmee de duurzame doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden.

Unieke combinatie van bouw en onderhoud & beheer

Naast de realisatie van dit gloednieuwe ziekenhuis is het bouwconsortium ook de partner voor het beheer en onderhoud voor de komende 25 jaar.

omschrijving van de header afbeelding

Resultaat

Het resultaat van dit nieuwe ziekenhuis mag er zijn. Een prachtig gebouw met aandacht voor de patient, waarin duurzaamheid en groen centraal staat. De uitdaging voor Equans zat in het realiseren van een energieconcept, waarmee het ziekenhuis kan blijven functioneren, ook bij stroomuitval. Door de gekozen contractvorm werd tevens het bouwteam uitgedaagd om duurzame keuzes te maken, omdat het onderhoud en beheer ook in handen is van het consortium. Een keuze voor de korte termijn doet ons dan ook meteen zeer in het onderhoud en beheer.

  • Selectie materialen op basis van Life Cycle Cost
  • Energieopslag door middel van een WKO, zonnepanelen en doorstroom boilers
  • Adiabatische bevochtiging
  • Toepassing van energiemeters om de prestaties te meten

Al met al een toekomstbestendig ziekenhuis, waarmee Isala en Noorderboog de komende 25 jaar vooruit kunnen. 

TDE Levert Nieuwe All Electric Ziekenhuis Meppel Op Aan Isala

Benieuwd?

Kristiaan was vanaf de start betrokken bij dit gloednieuwe ziekenhuis. Hij vertelt graag de ins- en outs van dit nieuwe project, maar mogelijk ook wat wij voor jou kunnen betekenen.

Neem contact op: