Equans maatschappelijk aandeelhouder Discovery Museum

25 september 2023

Donderdag 21 september is Equans toegetreden tot de maatschappelijke aandeelhouders van het Discovery Museum. Hiermee investeert Equans in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van het museum. Het bijdragen aan dergelijke sociale initiatieven sluit naadloos aan op Equans’ strategie om betrokkenheid te creëren in lokale gemeenschappen. Voor zowel de regio, Discovery Museum als Equans een investering in de toekomst op technisch en maatschappelijk gebied.

Sinds 2021 heeft Discovery Museum zich aangesloten bij de MAEX. Dat is het onafhankelijke, landelijke platform dat de waarde van sociale initiatieven en ondernemers transparant maakt en het investeren in deze initiatieven stimuleert. De Social Handprint van de MAEX laat het positieve effect op de samenleving zien, uitgedrukt in de bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en vertaald naar financiële waarde. Onlangs koppelde Discovery Museum het maatschappelijk aandeelhouderschap aan de MAEX. Bedrijven ‘kopen’ aandelen en krijgen hiervoor maatschappelijk ‘rendement’ terug. Discovery Museum bespreekt haar Social Handprint en de behaalde resultaten met de aandeelhouders op de jaarlijkse vergadering tijdens Power Up @Discovery Museum, een event voor ondernemers uit Limburg en daarbuiten.

Het museum in Kerkrade is sinds 25 jaar een plek waar nieuwsgierige bezoekers een wereld vinden om te ontdekken, te ervaren en om van te leren. De thema’s wetenschap, techniek, aarde en design komen hier samen in een modern en breed georiënteerd museumconcept.