Proef naar effect van flexibel laden op netcapaciteit

17 mei 2023

Het aantal elektrische auto’s en bijhorende laadbehoefte groeit hard in Nederland. Een te hoge vraag leidt tot overbelasting van het elektriciteitsnet. Daarom zijn Equans, regionale netbeheerder Stedin en de Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland gestart met een proef ‘flexibel laden’. Tot nu toe wordt de snelheid van het laden van een auto (laadsessie) bepaald aan de hand van de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet en het aantal op te laden auto’s. Tijdens de proef wordt eerst in kaart gebracht hoeveel auto’s op welk moment stroom vragen. Op piekmomenten geeft Stedin een signaal af. Equans schroeft vervolgens op afstand de laadsnelheid deels terug. Op deze manier kan gekeken worden of flexibel laden helpt de beschikbare netcapaciteit optimaal te benutten en zo het elektriciteitsnet beter in balans te houden.

Laadpaal Rotterdam

Eerste proef in verschillende Zuid-Hollandse gemeenten

De proef duurt zes maanden, waarbij 334 laadpunten in 50 wijken worden getest. Een belangrijke voorwaarde voor het project is dat bestuurders van elektrische auto’s zo min mogelijk hinder ondervinden van de flexibele laadsnelheid. Naar verwachting neemt tijdens de proef de snelheid van het laden vooral af tussen 18.00 uur en 22.00 uur. De laadsnelheid kan op die uren zakken naar minimaal 50% of iets meer. Dit is wanneer veel auto’s zijn aangesloten op de laadpalen en ook het huishoudelijk elektriciteitsverbruik in de wijk hoog is. Op momenten dat er wel voldoende netcapaciteit beschikbaar is, wat zo’n 80% van de dag het geval is, kan er gewoon met maximale snelheid geladen worden. In september wordt de proef geëvalueerd. Als blijkt dat bestuurders geen of weinig last hebben gehad van de flexibele laadsnelheid - én het elektriciteitsnet daadwerkelijk ontlast wordt - dan zal het flexibel laden ingevoerd worden in gebieden in Zuid Holland met een dreigende overbelasting in het elektriciteitsnet.

Optimale benutting elektriciteitsnet

Deze vorm van slim laden wordt ook wel ‘netbewust laden’ genoemd. In de toekomst zullen dankzij netbewust laden meer laadpalen op eenzelfde locatie geplaatst kunnen worden. Bovendien zijn – specifiek voor de aansluiting van laadpalen – geen uitbreidingswerkzaamheden nodig aan het huidige elektriciteitsnet, wat tijd en kosten bespaart.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze experts.