Smart: Inzicht in energiedata

  • Substantiële kostenbesparing van minimaal 10%
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Een duurzame gebouwoperatie
Digitalisering 72 Dpi

Heb jij volledig inzicht in de data van je gebouw(en)?

In gebouwen wordt reeds veel data gegenereerd, zonder dat de waarde hiervan volledig benut wordt. Tegelijkertijd zijn er door gebrek aan inzicht onnodige klimaatklachten, storingen en een te hoog energieverbruik door het niet optimaal functioneren van installaties. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat 70% van de gebouwinstallaties niet optimaal presteert en dat 90% van de (klimaat)klachten daarmee samenhangt. Daarnaast zijn bedrijven ook verplicht te voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, zoals voor kantoren het verplichte energielabel C voor 2023. 

Steeds meer organisaties willen daarom meer inzicht in comfort niveaus, energieverbruik en de prestaties van klimaatinstallaties. Maar hoe krijg je meer inzicht in de data van je gebouw(en)?

Smart energiemonitoring

Een groot deel van de eerdergenoemde performance gap wordt veroorzaakt door een foutieve werking van de installaties, zoals defecte onderdelen, instabiele regelingen, niet goed ingestelde bedrijfs- en gebruikstijden en niet optimale stooklijnen. Deze zaken worden niet door een GBS afgevangen/opgemerkt bij het onderhoud.

Met Smart energiemonitoring ontsluit Equans alle relevante energiedata en maakt zo energieprestaties van gebouwen inzichtelijk. Op deze wijze kunnen zaken tijdig worden opgemerkt en verholpen.

Dit resulteert in:

  • Substantiële kostenbesparing van minimaal 10% op o.a. energiekosten en manuren
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Een duurzame gebouwoperatie met een lager energieverbruik en minder CO2 uitstoot hogere gebruikerstevredenheid
Photo 1520333789090 1Afc82db536a

Onze aanpak

Een kant en klare oplossing, van het ontsluiten van data, tot het bieden van inzichten en verbeteradviezen om de energieperformance te optimaliseren.

Plug & play

Eenvoudige Cloud implementatie van het ontsluiten van de vooraf overeengekomen datapunten zoals energiemeters (hoofdmeters, submeters en PV) en weerdata. Indien nodig plaatsen wij extra hardware, zoals sensoren, om de data te verrijken.

Inzicht & dashboard

Het visualiseren van de data via het platform biedt continu inzicht in de real-time en historische data: het energieverbruik, de kosten en CO2 footprint. Het biedt automatische alarmeringen met grenswaardebewaking en maakt KPI sturing mogelijk om energieprestatie te borgen.

Analyse & advies

Maandelijkse rapportages in combinatie met analyse en benchmarking bieden inzicht en advies voor de realisatie van EED maatregelen en besparingsmogelijkheden om kostenreductie te realiseren en te voldoen aan wet- en regelgeving.

De energiemodule van Smart building is eenvoudig uit te breiden naar meerdere gebouwen. Het is met ook mogelijk om naast energiemonitoring de prestaties van installaties, het comfort en het ruimtegebruik in één platform inzichtelijk te maken en te analyseren.

Meer weten?

Benieuwd welke inzichten in jouw gebouw(en) we je kunnen bieden? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Neem contact op: