Zakelijke Monitoring

Integer werken in tijden van corona

04 februari 2022

Werken in tijden van corona gaf de afgelopen jaren de nodige uitdagingen. Gewijzigde werkomstandigheden legden druk op het werk, de samenwerking en veel andere aspecten. Voor Equans was integer handelen ook in die periode dé voorwaarde voor ons werk. In een speciale training leerden ruim driehonderd collega’s meer over onze basisprincipes rond integriteit en kregen handvaten om integer handelen te borgen in de organisatie.

Dé voorwaarde voor ons werk
De pandemie heeft iedereen op een manier wel beïnvloed. Vanuit ons integriteitsmanagement besteedden we in 2021 (extra) aandacht aan de gewijzigde werkomstandigheden en de druk die dit met zich mee kan brengen. In de interactieve training ‘integriteit op tafel’ trainden we ruim driehonderd medewerkers om in hun dagelijkse werk integer te handelen en hun collega’s hierin te ondersteunen. Ook als medewerkers meer druk ervaren, zoals tijdens corona, is integer handelen dé voorwaarde voor ons werk.

Ambassadeurs van integriteit
De training bestaat uit een basis- en expertmodule. In de basismodule maken de deelnemers kennis met integriteit binnen Equans. Zij leren de basisprincipes en krijgen handvaten om integer handelen te borgen in de organisatie. Daarna kunnen de medewerkers deelnemen aan de expertmodule, waarin vaardigheden met praktijkvoorbeelden worden getraind. Deze module is bedoeld om de betrokkenheid van medewerkers bij het thema integriteit te stimuleren. Ook leggen we het omgaan met dilemma’s en integriteit letterlijk op tafel. Met als uiteindelijk doel de deelnemers in de toekomst als ambassadeurs van integriteit in te zetten.

Bewuste eerlijke keuzes
Equans startte al in 2017 met de training, waarbij sinds de opkomst van de pandemie de opzet veranderde naar een (grotendeels) digitale bijeenkomst. In 2020 zetten we hiervoor de eerste stappen. In 2021 leverden we met de vernieuwde vorm en interactieve inhoud direct een bijdrage aan de veranderende dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Integriteit vraagt om blijvende aandacht en is een absolute randvoorwaarde voor onze dienstverlening. Equans maakt in haar werk bewuste eerlijke keuzes, die zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. We streven naar een integriteitscultuur, waarin medewerkers open zijn over integriteit en elkaar helpen bij integer handelen.

Bij twijfel niet inhalen (reflectie van een deelnemer)

“De training heeft mij geholpen weer met andere ogen naar dezelfde uitdaging te kijken. Vooral de tools, het stappenplan en de praktijkvoorbeelden zijn behulpzaam. Het is vaak vooral een kwestie van je gezond boerenverstand gebruiken, zoals in het spreekwoord ‘bij twijfel niet inhalen’. Vrij vertaald: heb je twijfels of iets kan of mag, dan weet je eigenlijk het antwoord al. Als je deze simpele wijsheid combineert met de tools, die je krijgt tijdens de training, weet je wat je moet doen. Naast je eigen videoboodschap maakt ook het rollenspel de training interactief. Ik promoot deze training dan ook zeker breder. Iedereen loopt immers – vaker dan je denkt – onbewust tegen dillema’s aan en moet daarin keuzes maken. De vraag is dan of je de juiste keuze maakt.”

Robert Fletcher
Manager Projecten & Modificaties

 

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk eens de pagina over MVO!

Ook interessant