Bouw duurzame slibgisting rioolwaterzuivering Echten van start

21 september 2023

Zwolle, 20 september 2023 - Met een druk op de knop werd woensdag 20 september het officiële startschot gegeven voor de bouw van de duurzame slibgistingsinstallatie van de rioolwaterzuivering in Echten. De komende jaren wordt hier de installatie voor het verwerken van rioolslib herbouwd en uitgebreid. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat groen gas produceren, warmte uit gezuiverd afvalwater hergebruiken en in een later stadium CO₂ afvangen dat bij de productie van groen gas vrijkomt.

Luchtfoto Rwzi Echten

“Waterschappen uit het hele land kijken nieuwsgierig over onze schouder mee”, vertelt dagelijks bestuurslid Miranda Wesselink. Het slib dat bij het zuiveren van rioolwater als restproduct overblijft, vergistten we eerder altijd al tot biogas. Maar nu gaan we nog een duurzame stap verder: het biogas gaan we extra filteren en opwaarderen tot groen gas, zodat het van aardgaskwaliteit is en we het kunnen aansluiten op het gasnet. De verwachting is dat we voor het gemiddelde gebruik van ongeveer 2.000 huishoudens groen gas kunnen leveren.”

De warmte die nodig is voor het verwarmen van de zogeheten gistingstanks wordt uit het gezuiverde rioolwater gehaald en de CO₂ die bij de productie van het groen gas vrijkomt, wordt afgevangen en in de toekomst omgezet in bio-CO₂. “Een prachtig voorbeeld van hoe wij als waterschap circulair en duurzaam werken. We willen steeds minder primaire grondstoffen gebruiken. In plaats daarvan zetten we in op grondstoffen terugwinnen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en energie en warmte winnen uit rioolwater. Daarmee dragen we bij aan het landelijke klimaatakkoord. We verwachten de installatie medio 2025 in gebruik te nemen.”

Om te voldoen aan de stikstofnormen, wordt het gehele project emissiearm uitgevoerd. Dit betekent dat vrijwel het hele project wordt uitgevoerd met elektrisch materiaal.

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort en Equans, waarbij van Hattum en Blankevoort het civiele deel voor haar rekening neemt en Equans het werktuigbouwkundige, de elektrische installaties en de procesautomatisering. DMT legt de groengasinstallatie aan en neemt het ook in beheer en onderhoud. De slibgisting blijft in beheer van het waterschap zelf.

Meer informatie:
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Herald van Gerner, woordvoerder en communicatieadviseur Waterschap Drents Overijsselse Delta, tel: 06 55 34 80 43, e-mail: heraldvangerner@wdodelta.nl

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze experts.