Besparingsgarantie op energieverbruik door inzicht in gegevens

12 januari 2024

Besparen op energieverbruik door inzicht in gegevens. Het is een van de vele voordelen, die Equans met EMMAAS biedt. Equans ontwikkelde Energie Management & Monitoring As A Service (EMMAAS) om bedrijven die willen verduurzamen, te helpen achterhalen wat ze moeten doen om de meeste impact te maken. Met slimme koppelingen maken we gegevens overzichtelijk inzichtelijk voor klanten. Het resultaat? Besparingen en verbeteringen op een presenteerblaadje.

Elk bedrijf heeft zijn eigen doelstellingen en een andere reden om te willen of moeten verduurzamen. De energierekening omlaag brengen, CO2-uitstoot verminderen, een gasloos proces. Maar ongeacht de reden is er altijd behoefte aan bewijs dat de inspanningen het gewenste effect opleveren. Dat bewijs zit in vaak al beschikbare data waarin de samenhang nog weleens te wensen over laat.

63. Energie Management En Monitoring As A Service Equans 1

Meten en analyseren

In een periode van 3 tot 5 jaar gaan we met Energie Management & Monitoring As A Service bij klanten van ruwe data naar gegarandeerd resultaat en besparing. We beginnen met het inrichten van de meters. Naast de meting van het verbruik op de hoofdmeter kunnen optioneel additionele meters worden geplaatst. Vervolgens analyseren onze energieconsultants de gegevens en verwerken deze tot verbetervoorstellen. Wat het effect daarvan is en waar we moeten bijsturen, bespreken we met de klant. Zo kunnen we de garantie geven dat de besparing die de verbetervoorstellen beloven, gerealiseerd wordt.

As a Service

Door Energie Management & Monitoring “As A Service” aan te bieden (EMMAAS), kan de klant zonder voorinvestering op elk gewenst moment gedurende de looptijd van het contract, continu werken aan (energie)optimalisaties. Zo blijven hoge aanschafkosten voor software achterwege en is flexibel af- of opschalen mogelijk. Maar de échte voordelen zijn het inzicht in het energieverbruik, de jaarlijkse besparingsvoorstellen o.b.v. de data en de rapportages zodat zij compliant zijn met de vragen die worden gesteld in wet- en regelgeving, zoals CSRD (de duurzaamheidsrapportage ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’). Dit alles met de garantie dat de kosten minimaal 100% worden gedekt door de besparingsvoorstellen.

Samenhang

Er bestaan al veel hulpmiddelen om de prestaties van onder andere zonneparken, laadpalen en klimaatinstallaties te meten. “Vaak heeft de klant, zelf of bij een leverancier, veel data in de cloud staan”, begint begint Directeur Energy & Utility Partners Ruud Vleugels. “Binnen EMMAAS verzamelen we die data uit externe bronnen, zoals automatiseringssystemen, slimme meters of zelfs het KNMI. En we kunnen ook data uit het gebouwbeheersysteem halen. Maar met die data heb je nog niet automatisch inzicht.” Daar komt ons data-analysesysteem Bright om de hoek kijken: het verbindt al die systemen en gegevens met elkaar én geeft samenhang aan de data. Zo geeft EMMAAS klanten inzicht in processen, energieverbruik of de productiecyclus. “Dat maakt het makkelijker om besluiten te nemen op basis van die informatie.”

Slimme voorspellingen

Equans zet Energie Management & Monitoring As A Service niet op de laatste plaats al succesvol in bij o.a. Brainport Industries Campus (BIC) en Holland Casino. Op BIC - hét gezicht van de hightech maakindustrie - is al ruimschoots aangetoond dat inzicht en bijsturing aanzienlijke besparingen heeft opgeleverd. Maar ook bij diverse distributiecentra, ziekenhuizen en utilitaire locaties. “We kunnen de data dankzij EMMAAS makkelijk analyseren”, legt Bright productowner Roy Wenders uit. “Alles staat namelijk overzichtelijk in een online dashboard. Zo bespaar je dus ook nog effectief op handmatige rapportage-uren. Bijvoorbeeld met de geautomatiseerde WKO-rapportage om jaarlijks bij de provincie aan te tonen dat je voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. Aanvullend maakt het data-analysesysteem met algoritmes en historisch verbruik slimme voorspellingen. En kunnen we klanten concreet inzicht geven wat bepaalde energiebesparende maatregelen hebben opgeleverd.”

Neem contact op

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze experts. 

Ruud Vleugels

Directeur Energy & Utility Partners

Neem contact op:

Ruud Vleugels

Directeur Energy & Utility Partners