Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  • Zonder techniek geen duurzame en welvarende samenleving
  • Wij willen vervuiling en verspilling voorkomen
  • Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal
Circl ABN AMRO Amsterdam Siemen En Maurits 2

Elke dag werken wij aan het realiseren van duurzame oplossingen die ons een stapje dichterbij de wereld van morgen brengen. Een toekomst waarin we de opwarming beperken tot de 1,5 graad uit het Parijs Akkoord en waarin we conform de Sustainable Development Goals waarde creëren voor mens en planeet. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin ieder bedrijf en individu het verschil kan maken.

Als onderdeel van de internationale Equans Groep onderschrijven we de overkoepelende MVO-ambitie en de OESO richtlijnen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van daaruit geven we vorm aan het MVO-beleid van Equans Nederland en implementeren dat middels een MVO managementsysteem dat is gebaseerd op de ISO26000 richtlijn. De Stichting MVO Register en Ecovadis verifiëren als onafhankelijk bureau jaarlijks onze MVO prestaties.

Mens

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zij maken met hun kennis en kunde het verschil bij onze klanten en zijn onze ambassadeurs. Diversiteit,  gezondheid, vitaliteit en veiligheid van onze medewerkers zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot waardevolle prestaties.

Voorkomen van ongevallen door een veiligheidscultuur waarin we elkaar altijd aan kunnen spreken op veiligheid.

Een integriteitscultuur waarin we open zijn over integriteit en elkaar bewust helpen bij integer handelen.

Werknemers van Equans zijn duurzaam inzetbaar doordat zij blijven presteren, ontwikkelen en vitaal zijn

Een klimaat waar medewerkers zich veilig en vrij voelen, met ruimte en respect voor persoonlijke normen en waarden.

Via onze werknemers een duurzame bijdrage leveren aan lokale gemeenschappen.

Milieu

Als mens, als bedrijf en als maatschappij zijn wij onlosmakelijk verbonden en afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, het ‘natuurlijk kapitaal’. Wij willen vervuiling en verspilling voorkomen en zijn voortdurend op zoek naar een betere manier van werken. Dat geldt zowel voor ons eigen bedrijf, onze leveranciers als ook voor onze dienstverlening aan klanten.

Een emissievrije wereld door energiebesparing en duurzame opwekking.

Een circulaire economie door bewust met onze grondstoffen om te gaan.

Herstellen van de biodiversiteit door verhogen van de natuurwaarde in ons werk.

CO2 prestatieladder

Al sinds 2014 hanteren wij de CO2-prestatieladder om de CO2-uitstoot van Equans Nederland te reduceren. Sinds 2016 zijn wij gecertificeerd op het hoogste niveau en dragen daarmee bij aan een duurzame samenleving.

Lees meer over de CO2 prestatieladder
E Mob Dordrecht1 540 X 430

MVO in de praktijk

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager